Egtved kirke

Egtved kirke er sognekirke for de godt 3600 indbyggere i Egtved sogn. Den oprindelige kirkebygning dateres til årene omkring 1170, og der ses endnu enkelte spor fra denne tid. Men adskillige ombygninger har sat sit præg på den middelalderlige kirke - herunder opførelsen af kirkens nuværende tårn i 1863.
Egtved kirke ligger i den nordvestlige del af Egtved by, og er én blandt de 31 kirker i Vejle Provsti.
Egtved kirke er særligt kendt for "Dødedansen", en frise fra slutningen af 1400-årene, som blev genfundet ved hovedrestaureringen af kirken i årene 1969-1972.

Læs mere om kirkens historie her

Kig indenfor i kirken her

Kalender

26feb kl. 09:30

Musikalsk Legestue

i Kirkehuset
Kirkevej 41
Læs mere her

26feb kl. 09:30
27feb kl. 10:00

Babysalmesang

Egtved kirke

Læs mere her

27feb kl. 10:00
27feb kl. 14:20

Minikonfirmander

i kirken og i Kirkehuset.

 

 

27feb kl. 14:20
01mar kl. 10:00

Gudstjeneste

Egtved kirke

1. s. i fasten

Stig Skat Andersen

01mar kl. 10:00