Egtved kirke

Egtved kirke er sognekirke for de godt 3600 indbyggere i Egtved sogn. Den oprindelige kirkebygning dateres til årene omkring 1170, og der ses endnu enkelte spor fra denne tid. Men adskillige ombygninger har sat sit præg på den middelalderlige kirke - herunder opførelsen af kirkens nuværende tårn i 1863.
Egtved kirke ligger i den nordvestlige del af Egtved by, og er én blandt de 31 kirker i Vejle Provsti.
Egtved kirke er særligt kendt for "Dødedansen", en frise fra slutningen af 1400-årene, som blev genfundet ved hovedrestaureringen af kirken i årene 1969-1972.

Læs mere om kirkens historie her

Kig indenfor i kirken her

Kalender

26jan kl. 10:00

Gudstjeneste

Egtved kirke

3.s.e.h.3.k.

Stig Skat Andersen

26jan kl. 10:00
28jan kl. 19:00

Egtved kirkes kor

 

Øveaften i kirkehuset

28jan kl. 19:00
29jan kl. 09:30

Musikalsk Legestue

i Kirkehuset
Kirkevej 41
Læs mere her

29jan kl. 09:30
30jan kl. 10:00

Babysalmesang

i Egtved kirke

Nyt hold begynder!

Læs mere her

30jan kl. 10:00