GUDSTJENESTEKALENDER

Se alle gudstjenester her


GUDSTJENESTENS LITURGI

Vil du vide, hvordan gudstjenesten forløber i Egtved kirke, kan du du klikke på nedenstående link.

Se gudstjenestens forløb hér


SE EGTVED KIRKE INDEFRA

Tryk her


VELKOMMEN TIL EGTVED KIRKES HJEMMESIDE

Her kan du læse om kirkens historie, du kan se billeder fra kirken og kirkegården, og du kan i det hele taget orientere dig om, hvad der sker i og omkring Egtved kirke. Kirken er åben alle ugens dage fra kl. 8.00 til kl. 16.30.

Der er gudstjeneste i  kirken hver søndag. De fleste gange kl. 10. 00, men det kan også være på andre tidspunkter. Det fremgår af gudstjenestelisten her til venstre.

På hjemmesiden finder du også oplysninger om kirkens kor, om menighedsrådet, om kirkegården, om aktiviteterne i Kirkehuset, om konfirmander og minikonfirmander og babysalmesang, ligesom der er nyttige oplysninger om, hvor du skal henvende dig ved dåb, vielse, begravelse, eller hvis du skal ændre navn eller bestille en attest. Klik dig frem til oplysningerne øverst på siden.


ANDEN PINSEDAG KL. 11.00

Friluftsgudstjeneste i Skyttehushaven, arrangeret af 7 sogne i Vejle Provsti.

I år er temaet for gudstjenesten: Livets brød, og der bliver bagt alterbrød undervejs i gudstjenesten.

FDF's Brass Band og flere kor medvirker ved gudstjenesten, der som altid er tilrettelagt i en familievenlig stil.

Ligesom tidligere år er der mulighed for en pilgrimsvandring for de morgenfriske, der har lyst til at vandre en tur i den skønne natur før gudstjenesten.

Pilgrimsvandringen udgår fra Skyttehushaven klokken 6 anden pinsedag, og vandringen slutter med kaffe og rundstykker.

Medbring gerne tæppe og madkurv.

 

KIRKEBILEN KØRER IKKE LÆNGERE

Den hidtidige ordning med kirkebilen, som har kunnet bestilles til gudstjenester og andre arrangementer er ophørt pr. 1. maj 2018. Taxifirmaet har ikke længere de fornødne ressourcer til rådighed.

Menighedsrådet arbejder i øjeblikket på at finde alternative muligheder, blandt andet om der er en række personer i sognet, som vil stille sig til rådighed i en samkørselsordning – altså personer, man ville kunne kontakte telefonisk, for at blive bragt til og fra gudstjenesten og andre arrangementer i kirken og i Kirkehuset.

Hvis man vil tilbyde sig i samkørselsordningen – altså lægge bil til engang imellem – og være med på en liste over frivillige, som brugere af en sådan ordning vil kunne henvende sig til, bedes man kontakte menighedsrådets formand, Hans Peter Jørgensen på tlf. 40 81 23 32


SØNDAGENS SALMER

Søndag d. 20. maj kl. 10.00

Pinsedag

290

447

449

285

---

294

439v.1

317

835 (100 salmer)

Melodier til alle salmer findes på www.dendanskesalmebogonline.dk