GUDSTJENESTEKALENDER

Se alle gudstjenester her


GUDSTJENESTENS LITURGI

Vil du vide, hvordan gudstjenesten forløber i Egtved kirke, kan du du klikke på nedenstående link.

Se gudstjenestens forløb hér


SE EGTVED KIRKE INDEFRA

Tryk her


VELKOMMEN TIL EGTVED KIRKES HJEMMESIDE

Her kan du læse om kirkens historie, du kan se billeder fra kirken og kirkegården, og du kan i det hele taget orientere dig om, hvad der sker i og omkring Egtved kirke. Kirken er åben alle ugens dage fra kl. 8.00 til kl. 16.30.

Der er gudstjeneste i  kirken hver søndag. De fleste gange kl. 10. 00, men det kan også være på andre tidspunkter. Det fremgår af gudstjenestelisten her til venstre.

På hjemmesiden finder du også oplysninger om kirkens kor, om menighedsrådet, om kirkegården, om aktiviteterne i Kirkehuset, om konfirmander og minikonfirmander og babysalmesang, ligesom der er nyttige oplysninger om, hvor du skal henvende dig ved dåb, vielse, begravelse, eller hvis du skal ændre navn eller bestille en attest. Klik dig frem til oplysningerne øverst på siden.


GOD SOMMER

Dronefoto: John Skodsborg

 

Vi lukker nu ned for aktiviteterne, og vender tilbage med mange nye arrangementer i sensommeren og til efteråret. Sidst i august er der kirkegårdsvandring, og i begyndelsen af september er der i kirken fyraftenssang ved Dorte Schnegelsberg. Senere i september kommer Henrik Bækgaard i Kirkehuset med sit foredrag ”Kristendommen – en ustyrlig masse”. Dette foredrag var planlagt og annonceret til februar i år, men måtte aflyses på grund af sygdom. I oktober er der spændende arrangementer både på Biblioteket og i Kirkehuset. På biblioteket er menighedsrådet medarrangør af et foredrag med digteren Søren Ulrik Thomsen, og i Kirkehuset er der senere på måneden klassisk koncert med Ramez Mhaanna og Kehan Zhang, to unge musikere, som har dannet en klaver- og violinduo. Den første november vises Nils Malmros’ film ”Sorg og glæde” i Kirkehuset, og ugen efter står Inger-Lise Overgaard for fyraftenssangen i kirken. Endvidere er der i november salmesangsaften i kirken, hvor Anna Kathrine Pedersen og Oluf Nyborg vil præsentere nogle af salmerne fra salmebogstillægget ”100 salmer” og lægge op til fællessang.

Og så vender vi jo også tilbage med gudstjenesterne og musik-arrangementerne for børnefamilier, efter samme koncept som tidligere, nemlig en halv times tid i kirken efterfulgt af fællesspisning i Kirkehuset.

Læs mere her på hjemmesiden om de enkelte aktiviteter under fanerne "Arrangementer" og "Børn og Unge".


 

KIRKEBILEN KØRER IKKE LÆNGERE

Den hidtidige ordning med kirkebilen, som har kunnet bestilles til gudstjenester og andre arrangementer er ophørt pr. 1. maj 2018. Taxifirmaet har ikke længere de fornødne ressourcer til rådighed.

Menighedsrådet arbejder i øjeblikket på at finde alternative muligheder, blandt andet om der er en række personer i sognet, som vil stille sig til rådighed i en samkørselsordning – altså personer, man ville kunne kontakte telefonisk, for at blive bragt til og fra gudstjenesten og andre arrangementer i kirken og i Kirkehuset.

Hvis man vil tilbyde sig i samkørselsordningen – altså lægge bil til engang imellem – og være med på en liste over frivillige, som brugere af en sådan ordning vil kunne henvende sig til, bedes man kontakte menighedsrådets formand, Hans Peter Jørgensen på tlf. 40 81 23 32


SØNDAGENS SALMER

Søndag d. 22. juli kl. 10.30

8. s. e. trinitatis

754

447

449

355

---

672

439 v.1

348 v.4

332

Melodier til alle salmer findes på www.dendanskesalmebogonline.dk