KIRKESTAFET

Kirkestafet inviterer til indsigt og debat

Menighedsrådene i Vejle Provsti tager i foråret 2019 hul på en kirkestafet, der over de kommende år giver et solidt indblik i folkekirkearbejdet i Vejle provsti.
"Ideen med 'Kirkestafetten' er at fortælle om det spændende, relevante og meget forskelligartede arbejde, der foregår rundt omkring i provstiets sogne, så medlemmer såvel som ikke-medlemmer kan få et godt og grundigt indblik i, hvad folkekirken er i dag, og hvordan den arbejder. Men der vil også være fokus på den meget vigtige historie, som dagens folkekirke bygger på.
Det bliver arrangementer med både nutid, fortid og fremtid – i en blanding af intense, korte foredrag, rundvisninger og debat," forklarer Mogens Lützen, der er formand for menighedsrådet i Hover Sogn og en af initiativtagerne til projektet.

Det er gratis at deltage i ”Kirkestafetten.

Her finder du et udførligt program


SCT. NICOLAI KIRKE

Christian Møller

Tirsdag den 21. maj kl. 19.00

Forårets andet arrangement foregår i Sct. Nicolai Kirke, hvor deltagerne blandt andet får mulighed for at høre om arbejdet med restaureringen af kirken, og menighedsrådets formand, Christian Møller, giver en helt aktuel status på arbejdet.

"Kirken trængte simpelthen til at blive gjort i stand og samtidig har sognet hårdt brug for permanente, velegnede sognelokaler midt i byen, og vi glæder os til at fortælle om det store og spændende projekt," siger Christian Møller.

"Sognegårds-faciliteter flettes ind i kirkens rum og vil da sammen udgøre et integreret hele, som skaber nærhed mellem kirkens ansatte, menigheden, byens borgere og besøgende, hvormed livet i kirken styrkes. Det er et mål at opnå en fleksibel indretning med flest mulig gode anvendelige rum og birum for at fremtidssikre kirken," forklarer Christian Møller.

Et af problemerne i kirken i dag er de dårlige adgangsforhold for kørestolsbrugere og dårligt gående. Ligesom der laves ny trappe og rampe ved indgangen, indarbejdes også en rampe i gulvet ved koret, der giver god tilgængelighed.

Projektet, der har været flere år undervejs, er lagt i arkitektfirmaet E+N Arkitekturs kyndige hænder. E+N Arkitektur er et erfarent firma i kirkeverdenen, der tidligere hed Exners Tegnestue.

Du kan læse mere om ombygningen på https://www.vejle-sct-nicolai.dk/ombygningen-af-nicolai/


NØRREMARKSKIRKEN

Torsdag den 12. september.

Nærmere information følger.

 

"Kirkestafetten" er en skulptur fremstillet af kunstneren Mogens Leander. På skulpturens bagside skrives de kirker, vi har besøgt, og stafetten gives videre ved næste besøg.