SOGNEAFTEN I KIRKEHUSET

Onsdag den 27. februar kl. 19.00

Fællessang og musik ved Willy Egmose, komponist, jazzmusiker og tidligere organist.

I de seneste årtier har salmeskrivningen fået en ny blomstringstid. Forfattere og komponister har afprøvet nye veje, og menighederne har generelt taget godt imod de nye salmer, så en del er for længst godt indsunget. Da Willy Egmose studerede til organist, var han sideløbende aktiv jazzmusiker, og da han havde været ansat ved Skjern kirke i nogle år, begyndte han at lade de to verdener mødes til gavn for begge – gennem musikken, sit korarbejde og siden også fællessangen. Han har komponeret et stort antal salmemelodier, og her benytter han elementer fra jazz og anden rytmisk musik, men forsøger samtidig at bevare kontakten med de kirkemusikalske rødder. I de senere år har desuden den stærke, nordiske folketone været en inspirationskilde. Han var initiativtager og med i redaktionen for 2 sangbøger med titlen Salmer og sange i skole og kirke (Folkeskolens musiklærerforenings forlag), og der skrives fortsat nye salmer. Bl.a. har Willy Egmose bidraget til Lutherrosen, en udgivelse i reformationsåret med salmer, kormusik og essays.

Aftenen bliver en blanding af fællessang, musik og fortælling.


SOGNEAFTEN I KIRKEHUSET

Tirsdag den 19. marts kl. 19.30

Myter og fakta om Indre Mission ved professor Kurt E. Larsen

Indre Mission blev stiftet i 1861 af præster og lægfolk som et arbejde inden for den danske folkekirke, og dermed på et evangelisk-luthersk grundlag. Fra bøger og film (Hans Kirk og Matador) opfatter mange imidlertid indre Mission som udtryk for en vestjysk, noget livsfjern og fordømmende form for kristendom. Spørgsmålet er i hvor høj grad dette billede har været dækkende? Og hvor står bevægelsen i dag?

Professor Kurt E. Larsen, Aarhus, har i mange år forsket i bevægelsens historie og vil i sit foredrag gennemgå, hvad der er myter og hvad der er sandheder.


FILMAFTEN I KIRKEHUSET

Torsdag den 28. marts kl. 19.00

Filmen "Som i himlen" vises.

Daniel Daréus er dirigent i verdensklasse. En dag beslutter han sig pludselig for at trække sig tilbage fra musikscenen, og slå sig ned i sin barndomsby i det nordlige Sverige. Det opdager det lokale kirkekor, der lokker det musikalske geni til at kigge forbi til deres øveaftener. Det får konsekvenser. Ikke blot for det hurtigt voksende kor, men bestemt også for Daniel.

Instruktør: Kay Pollak
Medvirkende: Michael Nyqvist, Frida Hallgren, Helen Sjöholm, Axelle Axell

Efter filmen er der kaffebord og mulighed for at diskutere filmen.