AFTENVANDRING PÅ KIRKEGÅRDEN

Torsdag den 30. august kl. 18.30

Menighedsrådet arrangerer igen en aftenvandring på kirkegården i Egtved. Kirkegårdsleder Orla Pedersen og kirkeværge Henning Nielsen vil vise rundt på kirkegården, hvor der bliver mulighed for at høre om de forskellige afdelinger, ligesom der vil blive orienteret om planerne for Egtved kirkegård i fremtiden, hvor især et område på nordsiden af kirken har særlig interesse.

Kirkegården i Egtved er opdelt i to hovedområder – den gamle og den nye kirkegård. Sidstnævnte blev indviet i 1978. Den nye kirkegård er endvidere inddelt i flere forskellige underafdelinger, som det bliver muligt at besøge på kirkegårdsvandringen, ligesom man kan tage et kig ind på skovkirkegården.

Pasningen af gravsteder på kirkegårdene har ændret sig meget i forhold til tidligere. Hvor det førhen i høj grad var en opgave for efterladte familiemedlemmer at vedligeholde gravstederne, er det blevet langt mere almindeligt, mod betaling, at lade kirkegårdspersonalet stå for vedligeholdelsen.

Alt dette og meget mere bliver der mulighed for både at høre om, se og drøfte. Efter rundvisningen serverer vi kaffe i Kirkehuset.

Vi mødes på kirkens parkeringsplads kl. 18.30


KRISTENDOMMEN - EN USTYRLIG MASSE

Onsdag den 12. september kl. 19.30 i Kirkehuset

Sognemøde med Henrik Bækgaard

Kan kristne tro på reinkarnation? Kan kristne gå i krig? Kan kristne slå sig løs i dette liv, eller skal man vente på det kommende? Kan kristendommens treenighed forstås? Kan en etik være kristen? Kan en kristen være fundamentalist? Kan kristendommen forstås, eller kræver kristendommen, at de troende kobler hjernen fra? Og kan man lave menneskekopier med en kristen velsignelse?

Cand. theol., tidligere sognepræst og seminarielektor Henrik Bækgaard, som i øvrigt stammer fra Egtved, er manden bag de mange spørgsmål, og vil komme med en række svar. 


SOGNEMØDE PÅ BIBLIOTEKET MED SØREN ULRIK THOMSEN

Foto: Robin Skjoldborg

Onsdag den 10. oktober kl. 19.00

Menighedsrådet og Biblioteket har inviteret Søren Ulrik Thomsen til at læse op af sin seneste bog, EN HÅRNÅL KLEMT INDE BAG PANELET. Bogen består af korte tekster om tiden, der både forsvinder bagud og flygter fremover. Tekster fulde af sansninger, stemninger og iagttagelser. Fra det essayistisk reflekterende til erindringshistorier og prosadigte. Fra det rå til det rørende. Om ikke at lade fortiden stivne til klichéer og om at forholde sig kritisk til nutiden og samtidig insistere på sin principielle optimisme.

Efter oplæsningen vil der være mulighed for kommentarer, spørgsmål og diskussion.

Entré: 60 kr. inkl. kaffe


FILMAFTEN I KIRKEHUSET

Torsdag den 1. november kl. 19.00

Menighedsrådet viser filmen: Sorg og glæde" af Nils Malmros fra 2013.

Filmen tager sit udgangspunkt i vinteren 1984. Filminstruktøren Johannes har været ude for at holde et foredrag, og da han kommer hjem er katastrofen sket.

Hans kone Signe har i en psykose dræbt deres ni måneder gamle datter, Maria. Smerten er ubærlig, men Johannes er alligevel opsat på at beskytte sin kone mod et retssystem, der kan være uforstående. Han vil derfor gøre, hvad han kan for at hjælpe hende, for han føler selv skyld for hendes situation.

Sammen med en retspsykiater forsøger Johannes at finde nøglen til en forståelse af den ulykkelige hændelse, hvilket betyder en granskning i fortidens forelskelse, jalousi og ofte altoverskyggende filmarbejde. I sin søgen finder Johannes frem til vigtige ting i livet, der giver håb for en gensidig og moden kærlighed.

Danske Nils Malmros er kendt for sine meget personlige film, der skildrer alt fra hans barndom (Lars Ole, 5.c), ungdom (Kundskabens træ) til en skandalesag, som involverede hans far (At kende sandheden).

Alligevel fremstår 'Sorg og glæde' som den mest personlige til dato, idet instruktøren selv har gennemgået samme forløb som sit alter ego, Johannes, i filmen. Flere scener beskæftiger sig med nogle af hans mest kendte værker som ’Kundskabens træ’ (1981) og Skønheden og udyret (1983).

'Sorg og glæde' har Jakob Cedergren (Frygtelig lykkelig) i rollen som Johannes, og i den krævende rolle som hans maniodepressive kone ses Helle Fagralid fra 'Forbrydelsen'.


Efter filmen er der kaffebord og mulighed for at diskutere filmen.


SALMESANGSAFTEN I KIRKEN

Tirsdag den 13. november kl. 19.00

Organist Anna Kathrine Pedersen og kirkesanger Oluf Nyborg har kigget nærmere på salmerne i salmebogstillægget ”100 salmer”, og vil denne aften introducere et udvalg af salmerne.

Der er kaffepause undervejs. 


 

KIRKEBILEN KØRER IKKE LÆNGERE

Den hidtidige ordning med kirkebilen, som har kunnet bestilles til gudstjenester og andre arrangementer er ophørt pr. 1. maj 2018. Taxifirmaet har ikke længere de fornødne ressourcer til rådighed.

Menighedsrådet arbejder i øjeblikket på at finde alternative muligheder, blandt andet om der er en række personer i sognet, som vil stille sig til rådighed i en samkørselsordning – altså personer, man ville kunne kontakte telefonisk, for at blive bragt til og fra gudstjenesten og andre arrangementer i kirken og i Kirkehuset.

Hvis man vil tilbyde sig i samkørselsordningen – altså lægge bil til engang imellem – og være med på en liste over frivillige, som brugere af en sådan ordning vil kunne henvende sig til, bedes man kontakte menighedsrådets formand, Hans Peter Jørgensen på tlf. 40 81 23 32