½ TIME I KIRKEN OG FÆLLESSPISNING


Bibelhistorier, sang og musik i kirken for børnefamilier.

Herefter går vi i Kirkehuset og spiser aftensmad sammen.

Vi begynder kl. 17.00 i kirken og går derefter i Kirkehuset for at spise aftensmad.

Næste børnegudstjeneste med fællesspisning er til marts, datoen udmeldes senere.

-----

 

OBS!

Næste børnefamiliegudstjeneste uden spisning er den 24. december kl. 10.30