KONFIRMATION

Alle fra Egtved sogn, som går i 7. årgang, har mulighed for at følge konfirmationsforberedelsen. Forberedelsen er indpasset i Egtved skoles undervisning, og finder sted i Kirkehuset, Kirkevej 41.

 

Særligt til konfirmanderne


Det er frivilligt, om du ønsker at gå til præst og siden blive konfirmeret. Det er et valg, som du selv træffer – sammen med din familie.

For at blive konfirmeret kræves det:

At du er døbt *

At du har gået til konfirmationsforberedelse

At du er fortrolig med den kristne børnelærdom og folkekirkens gudstjeneste

* Hvis du ikke er døbt, kan du godt begynde på undervisningen alligevel. Man kan sagtens blive døbt  som ung eller voksen; der skal blot aftales en tid med mig, så dåben kan finde sted i god tid inden konfirmationen.

 

Særligt til forældrene


Konfirmationsforberedelsen går først og fremmest ud på at drøfte den kristne tro, kirken og dens gudstjeneste med børnene, og eventuelt udvide børnenes kendskab til disse emner. Desuden synger vi en del salmer – gamle såvel som nye.

Om det hele skal lykkes, afhænger i høj grad også af den interesse for konfirmationsforberedelsen, som konfirmanden møder i sit hjem. Jeg regner derfor med forældrenes støtte, og ser det som noget helt naturligt, at forældrene går med konfirmanden til gudstjeneste.

Konfirmationsforberedelsen er ikke alene undervisning. Den er også et bevidst forsøg på at gøre kristendommens anliggende gældende overfor børnene. Det kan forældre i høj grad også være med til – ved at tage såvel sagen som børnene alvorligt og på den måde signalere, at der godt kan være tale om et fælles projekt. 

 

Stig Skat Andersen