Konfirmationsforberedelsen er godt i gang. Vi mødes i Kirkehuset onsdage og fredage

Onsdagsholdet
Overgårdens konfirmander
Fredagsholdet