Gudstjenestens liturgi


Højmesse i Egtved kirke
 

Klokkeringning
Præludium
Indgangsbøn
1.salme
Hilsen
Kollekt
GT-læsning
2.salme
Epistellæsning
Trosbekendelsen - synges!
3.salme Evangelielæsning
Prædiken
4.salme
Nadver - Der anvendes nadverbøn B - herunder 5.salme: DDS 439 v.1 
6.salme
Kollekt
Velsignelse
7.salme 
Udgangsbøn 
Postludium 


Højmesse med dåb i Egtved kirke

Klokkeringning
Præludium *)
Indgangsbøn
1.salme
Hilsen
Kollekt
GT-læsning
2.salme (Dåbssalme)
Dåb
3.salme (Dåbssalme)
Epistellæsning
4.salme
Evangelielæsning
Prædiken
5.salme
Nadver – Der anvendes nadverbøn B – herunder 6.salme: DDS 439 v.1
7.salme
Kollekt
Velsignelse
8.salme
Udgangsbøn
Postludium

 

*) Under præludiet fører kirkesangeren dåbsfamilien fra våbenhuset ind i kirken.