Sogneaften i Kirkehuset

Torsdag den 29. oktober kl. 19.00

 

AFLYST GRUNDET CORONASITUATIONEN

 

Livet i trodsalderen -om livslyst trods sorg og tab "At livet det er livet værd…" ved Helge Teglgård

Som unge er vi udødelige og usårlige. Med tiden møder vi alle sorg og tab, så vi har brug for et sprog som rummer alvor i en tålelig form.

Vi vil med udgangspunkt i personlige oplevelser finde en fælles tro på, at man kan leve videre med større indsigt, bevidsthed, nærvær og humor, netop fordi det sker på TRODS af sorg og savn.

Helge Teglgård, f. 1959. Højskolelærer siden 1989 på højskolerne Krabbesholm, Rødding, Testrup, Odder og Rude Strand. Uddannet cand. phil. i musik på Århus Universitet, sidefag i retorik. Desuden uddannet talepædagog. Sanger, musiker, tekstforfatter og komponist. Underviser i musik, sang og kor samt tale- og stemmetræning. Korleder for Rude Strand Sangkor.

Coronaregler:
For at overholde de for tiden gældende regler for afstand, areal, adfærd og hygiejne, er der ved arrangementer i Kirkehuset ikke fælles kaffebord. I stedet får hver deltager ved indgangen udleveret en lille pose indeholdende en forfriskning til brug undervejs i arrangementet.


Filmaften i Kirkehuset

Onsdag den 18. november kl. 19.00

Vi skal se filmen: The Railway Man

Den engelske officer og ingeniør Eric Lomax' liv blev påvirket for altid, da han under anden verdenskrig blev taget til fange af japanerne og sat ind i arbejdet på at bygge den berygtede Burma-Siam jernbane. Han slap levende gennem det tropiske helvede og den umenneskelige tortur, han blev udsat for, men traumerne og hævntørsten sluttede ikke, da krigen sluttede.
I filmens start møder vi Eric ca. 40 år efter i en veteranklub. Det eneste, han går op i, er tog. Han kan alle ruter og togmodeller ned i mindste detalje. På en af sine mange togture møder han Patti. De falder for hinanden og bliver meget hurtigt gift. Først efter brylluppet får Patti øjnene op Erics mørke sider og oplever hans natlige anfald af angst. Eric vil ikke selv fortælle om krigen, men Patti sætter sig for, at hun vil finde ud af, hvad der er sket.
Filmen er besat med en håndfuld skuespillere, der yder deres bedste i denne film: Nicole Kidman som Patti, Colin Firth som den ældre Eric, og Stellan Skarsgård som krigsveteran.

Coronaregler:
For at overholde de for tiden gældende regler for afstand, areal, adfærd og hygiejne, er der ved arrangementer i Kirkehuset ikke fælles kaffebord. I stedet får hver deltager ved indgangen udleveret en lille pose indeholdende en forfriskning til brug undervejs i arrangementet.


Sogneaften i Kirkehuset

Foto: Jonas Haarr Friestad

Onsdag den 2. december kl. 19.00

"Jeg mødte Jesus – bekendelser fra en modvillig troende."

Journalisten og forfatteren Charlotte Rørth var hverken et religiøst eller spirituelt søgende menneske, da Jesus bogstaveligt talt viste sig for hende og talte til hende i en kirke i Spanien. Oplevelsen var et mentalt og fysisk lynnedslag i hendes verden, der gjorde det umuligt for hende at fortsætte, som om intet var sket - og som tvang hende til at tage sit moderne rationelle liv op til overvejelse.

Charlotte Rørth, f. 1962. Uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole 1987. Udsendelser på DRK og DR1, ansættelse på NORDJYSKE Medier, 2003-2020, før da Center for Ledelse m.fl. I en årrække freelance for Jyllands-Posten, Børsens Nyhedsmagasin m.fl. Forfatter til bøgerne ”Jeg mødte Jesus”, ”Vi mødte Jesus” og ”Gud, du er jo lige her”.


Sogneaften i Kirkehuset

Torsdag den 21. januar kl. 19.00

Sangforedrag med Rasmus Skov Borring

Oplev glæden ved fællessang akkompagneret af rytmisk klaver i et udvalg af forskellige tiders tekster og kompositioner fra Højskolesangbogen – kombineret med fortællinger om sangene. Rasmus Skov Borring inviterer indenfor i sit arbejde med formidlingen af den danske sangskat, der indeholder både velkendt og nyt materiale. Han åbner op for sit værkstedsarbejde omkring at komponere nye fællessange – bl.a. i samarbejde med digter Jens Rosendal, som han har arbejdet sammen med i syv år.

Rasmus Skov Borring (f. 1981) er pianist, komponist og foredragsholder, uddannet cand.mag. i Moderne Kultur og Kulturformidling fra KU. Han har flere albumudgivelser bag sig, bl.a. "Den danske sang 1 & 2" med instrumentale klaverfortolkninger af højskolesange, to albums fra Rosendal/Borring-samarbejdet og ”Sangen har lysning” fra 2020 med nye fællessange.

Rasmus Skov Borring modtog i 2019 N.F.S. Grundtvigs Pris for sit arbejde med at formidle fællessangstraditionen. Han er optaget af at holde den danske sangskat levende og gøre den tilgængelig for nye generationer og har gennem de seneste år været komponist bag en række nye fællessange – bl.a. tonerne til ”Gi’ os lyset tilbage”, som i 2015 landede på en tredjeplads på DR’s Top 50 over danskernes foretrukne sange.
Se mere på www.rasmusskovborring.dk


Sognerejse til Israel/Palæstina 2.-9. november 2021

Egtved Kirke arrangerer sognerejse til Israel/Palæstina

Informationsaften onsdag den 27. januar kl. 19.00 i Kirkehuset ved rejseleder Rasmus Birkerod

Hvis du drømmer om at opleve Det Hellige Land, så har du nu chancen for at gøre med andre fra lokalområdet.

Negevørkenen, Det Døde Hav, Jerusalem, Genesaret Sø. Uforglemmelige oplevelser venter, når Egtved Kirke nu arrangerer sognerejse til Israel/Palæstina.

 - Alt er intenst, vibrerende og livsbekræftende i det hjørne af verden, siger Rasmus Birkerod, der er tilrettelægger og guide på rejsen, der finder sted i november 2021. Han har tidligere holdt foredrag i Egtved Kirke om netop Israel/Palæstina.

- Hvad enten vi ser solopgang i Negevørkenen, bader i Det Døde Hav, lister rundt i Getsemane Have eller stikker fødderne i Genesaret Sø, så er det som om, at det hele vil fortælle os noget. Mange af mine tidligere rejsedeltagere – ateister som troende - taler om, at de går gennem et lille stykke personlig udvikling på sådan en uge, og det er ærligt talt forunderligt, fortæller Rasmus Birkerod.

Han er journalist og foredragsholder og har arbejdet professionelt med områderne Israel og Vestbredden gennem de seneste 20 år. Oprindeligt kommer han fra Egtved, hvor han som barn og teenager har boet på Præstevænget.

Rasmus vil på informationsmødet fortælle om de oplevelser og praktiske forhold, der venter rejsedeltagerne. Her vil der også blive rig mulighed for at stille spørgsmål om rejsen.

Rejsen finder sted 2.-9. november 2021. Der er åben tilmelding for alle – også selvom du bor uden for sognegrænsen.
Kontaktinfo:
Rasmus Birkerod: 3027-2319
Se mere info om rejsen på www.birkerod-indsigt.dk/rejser     

 

 


Torsdag den 4. februar kl. 19.00 i Sct. Nicolai kirke


Velkommen til Vejle Provstis gudstjeneste i forbindelse med 100 året for Genforeningen med efterfølgende foredrag ved kirkehistoriker Carsten Byrial Bach-Nielsen.

Klokkespillet i Sct. Nicolai spiller kendte sange fra genforeningstiden forud for gudstjenesten og provst Dorte Volck Paulsen vil i gudstjenesten læse højt af kilder fra genforeningstiden og tiden op til 1920. Sognepræst Maibrit Pedersen er liturg og sognepræst Ulrik Overgaard og Maria Gitz Christiansen prædiker. 

Program efter gudstjenesten:

19.45:            Stående kold forfriskning bagerst i kirken

20.00:            Foredrag ved professor i Kirkehistorie og forfatter Carsten Byrial Bach-Nielsen  

Genforeningen 1920 – kirkeligt og ideologisk

Vi taler om genforening, men i virkeligheden er der tale om, at Slesvig blev delt i 1920. Halvdelen gik til Danmark og halvdelen til Tyskland. Hvad der siden 1867 havde været preussisk administreret, skulle nu blive dansk. Den nordlige del af hertugdømmet skulle smedes ubrydeligt sammen med kongeriget Danmark. Det var en operation, der krævede omtanke, for de kirkelige forhold var ret forskellige i Tyskland og Danmark. I virkeligheden varede den kirkelige genforening mange år, og der er endnu rester tilbage af den tyske administration.
Naturligvis var glæden over afstemningen i 1920 stor, men den fandt sted på en tragisk baggrund, nemlig Verdenskrigen og ikke mindst Versaillesfreden. De nationale spændinger søgtes holdt i ave, men der var endnu stemmer, der ikke glemte det gamle had – overraskende nok blandt tidens store og fejrede digtere som Johannes Jørgensen og Valdemar Rørdam. Havde tiden op til Verdenskrigen vitterlig været så mørk, som det skildredes? Vi skal forsøge at balancere mellem de ekstreme positioner – og se frem mod den fredelige sameksistens, der blev det endelige resultat af det, der begyndte i 1920.

Herefter mulighed for spørgsmål/debat.

Kl. 21.30:  Afslutning v. provsten

Arr: Grænseforeningen Vejle Vesteregn & Vejle Provsti


Sogneaften i Kirkehuset

Onsdag den 24. marts kl. 19.00

Tradition og fornyelse i Højskolesangbogen ved Erling Lindgren

Der er igen gået mode i at samles for at synge – og dermed er der vokset en forståelse for vigtigheden af at være sammen om noget, der er med til at definere os som en kulturbærende nation. Og når vi synger sammen, synger vi lige så gerne de nye sange som de ”gode gamle”. Netop det, at fornyelsen får lov til at læne sig op af traditionen gør, at begge parter får lov at træde i karakter i lyset af den anden, og det gør Højskolesangbogen til en helt unik sangbog. Og det er jo også en del af historien, at der i slutningen af 2020 kommer en ny udgave af bogen – hvordan kommer den til at se ud? Vi vil tage på en rundtur i denne fantastiske bog, snuse til både nyt og gammelt, give tekster og melodier et par ord med på vejen – og så vil vi naturligvis synge salmerne og sangene! Og der vil nok også dukke et par stykker op, som jeg selv har haft udfordringen og fornøjelsen at forsyne med melodi.

Erling Lindgren, født 1951. Uddannet fra Musikvidenskabeligt Institut, Århus Universitet, samt fra Det Jyske Musikkonservatorium i 1977. Indtil 2016 organist ved Holme, Vestervig og Lemvig kirker, og sideløbende undervisningsvirksomhed ved Århus Universitet, Testrup Højskole, Vestervig Kirkemusikskole og Nørre Nissum Seminarium. Aktiv som komponist, især af folkelige og kirkelige sange, og modtog herfor i 1995 Den Folkelige Sangs Pris og i 2018 Kristeligt Dagblads Pris. Er repræsenteret med 12 melodier i Højskolesangbogen, og er ligeledes rigt repræsenteret i en lang række nyere sang- og salmesamlinger. Derudover flere bestillingsværker, især inden for kirkemusikken.