Valgforsamling i Kirkehuset

Tirsdag den 15. september kl. 19.00 

Til efteråret skal der være menighedsrådsvalg i alle landets sogne. Denne gang efter en lidt anderledes valgform end tidligere, hvor orienterings- og opstillingsmøde blev afviklet samlet på én aften.
Nu kommer menighedsrådsvalget til at bestå af to møder. Et offentligt orienteringsmøde, der blev afholdt den 24. juni og en valgforsamling. På det offentlige orienteringsmøde orienterede menighedsrådet bl.a. om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver, datoer og regler for efterårets valg.

På valgforsamlingen skal der vælges 8 medlemmer til menighedsrådet, som sammen med en medarbejdervalgt repræsentant og sognepræsten, der er født medlem af menighedsrådet, vil udgøre Egtved menighedsråd fra første søndag i advent 2020 og fire år frem. På valgforsamlingen præsenteres kandidaterne; der er mulighed for debat og der gennemføres en skriftlig afstemning om de opstillede kandidater. Resultatet af afstemningen afgør, hvem der kommer til at udgøre menighedsrådet de kommende fire år. Dog er der frem til og med tirsdag den 13. oktober mulighed for at opstille yderligere lister. Hvis der indleveres yderligere lister, afholdes afstemningsvalg til menighedsrådet tirsdag den 17. november.
Hvad laver et menighedsråd? Meget forskelligt. Menighedsrådet har bl.a. ansvar for ansættelse af kirkens personale, vedligeholdelse af kirkens bygninger, ligesom det er menighedsrådet, der administrerer kirkens økonomi. Desuden planlægges foredrag, koncerter, filmaftener, forskellige sociale arrangementer og udflugter.
Arbejdet som medlem af menighedsrådet er altså både at være med til at kigge på budgetter, regnskaber, udgifter, indtægter, overslag over håndværkerudgifter og at have væsentlig indflydelse på det, som det hele drejer sig om: Liv og vækst i og omkring kirken.
I Egtved menighedsråd holder vi møde én gang om måneden i Kirkehuset. Møderne begynder kl. 19.00 og varer oftest omkring tre timer. Møderne består af en åben del og en lukket del. De åbne møder er offentlige. Hvis du gerne vil have en fornemmelse af arbejdet i menighedsrådet, eller overvejer du at stille op til menighedsrådsvalget til efteråret, er du velkommen til at deltage i et eller flere åbne menighedsrådsmøder i løbet af året. Mødeplanen findes her Du er også velkommen til at kontakte alle nuværende medlemmer af menighedsrådet for information. Kontaktoplysningerne finder du her


Syng, spis og snak i Kirkehuset


Onsdag den 23. september kl. 17.30

Vi mødes et par timer omkring fællessang og fællesspisning. Vær med til at dele glæden og værdien ved fællessang. Du er med til at bestemme, hvad der skal synges. Når vi har sunget fra Højskolesangbogen et stykke tid, snakker vi og spiser et måltid mad sammen.
 
Tilmelding senest tirsdag den 15. september til Henning Nielsen: kirkevaerge@egtvedkirke.dk / tlf. 28 60 57 72

Pris: kr. 50,00


Filmaften i Kirkehuset

Onsdag den 7. oktober kl. 19.00

Vi skal se filmen: The Railway Man

Den engelske officer og ingeniør Eric Lomax' liv blev påvirket for altid, da han under anden verdenskrig blev taget til fange af japanerne og sat ind i arbejdet på at bygge den berygtede Burma-Siam jernbane. Han slap levende gennem det tropiske helvede og den umenneskelige tortur, han blev udsat for, men traumerne og hævntørsten sluttede ikke, da krigen sluttede.
I filmens start møder vi Eric ca. 40 år efter i en veteranklub. Det eneste, han går op i, er tog. Han kan alle ruter og togmodeller ned i mindste detalje. På en af sine mange togture møder han Patti. De falder for hinanden og bliver meget hurtigt gift. Først efter brylluppet får Patti øjnene op Erics mørke sider og oplever hans natlige anfald af angst. Eric vil ikke selv fortælle om krigen, men Patti sætter sig for, at hun vil finde ud af, hvad der er sket.
 
Filmen er besat med en håndfuld skuespillere, der yder deres bedste i denne film: Nicole Kidman som Patti, Colin Firth som den ældre Eric, og Stellan Skarsgård som krigsveteran.

Efter filmen er der kaffebord og mulighed for at diskutere filmen.


Sogneaften i Kirkehuset

Torsdag den 29. oktober kl. 19.00

Livet i trodsalderen -om livslyst trods sorg og tab "At livet det er livet værd…" ved Helge Teglgård

Som unge er vi udødelige og usårlige. Med tiden møder vi alle sorg og tab, så vi har brug for et sprog som rummer alvor i en tålelig form.

Vi vil med udgangspunkt i personlige oplevelser finde en fælles tro på, at man kan leve videre med større indsigt, bevidsthed, nærvær og humor, netop fordi det sker på TRODS af sorg og savn.

Helge Teglgård, f. 1959. Højskolelærer siden 1989 på højskolerne Krabbesholm, Rødding, Testrup, Odder og Rude Strand. Uddannet cand. phil. i musik på Århus Universitet, sidefag i retorik. Desuden uddannet talepædagog. Sanger, musiker, tekstforfatter og komponist. Underviser i musik, sang og kor samt tale- og stemmetræning. Korleder for Rude Strand Sangkor.


Filmaften i Kirkehuset

Onsdag den 18. november kl. 19.00

Vi skal se Filmen: Før frosten

Det danske drama "Før frosten" udspiller sig i midten af 1800-tallet og følger bonden Jens, der står over for et svært valg. Da høsten slår fejl, må Jens finde en løsning. Familien står nemlig til at sulte i den barske vinter, og hans eneste chance for at sikre sin egen datter, Signe og hans søsters to sønners overlevelse er ved at indgå en aftale med storbonden på den nærliggende gård. Jens’ udspekulerede plan får dog store konsekvenser, og det bliver starten på hans egen moralske deroute.

Medvirkende: Jesper Christensen, Clara Rosager, Ghita Nørby, Elliott Crosset Hove m.fl.

Efter filmen er der kaffebord og mulighed for at diskutere filmen.


Syng, spis og snak i Kirkehuset


Torsdag den 26. november kl. 17.30

Vi mødes et par timer omkring fællessang og fællesspisning. Vær med til at dele glæden og værdien ved fællessang. Du er med til at bestemme, hvad der skal synges. Når vi har sunget fra Højskolesangbogen et stykke tid, snakker vi og spiser et måltid mad sammen.
 
Tilmelding senest onsdag den 18. november til Henning Nielsen: kirkevaerge@egtvedkirke.dk / tlf. 28 60 57 72

Pris: kr. 50,00


Sogneaften i Kirkehuset

Foto: Jonas Haarr Friestad

Onsdag den 2. december kl. 19.00

"Jeg mødte Jesus – bekendelser fra en modvillig troende."

Journalisten og forfatteren Charlotte Rørth var hverken et religiøst eller spirituelt søgende menneske, da Jesus bogstaveligt talt viste sig for hende og talte til hende i en kirke i Spanien. Oplevelsen var et mentalt og fysisk lynnedslag i hendes verden, der gjorde det umuligt for hende at fortsætte, som om intet var sket - og som tvang hende til at tage sit moderne rationelle liv op til overvejelse.

Charlotte Rørth, f. 1962. Uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole 1987. Udsendelser på DRK og DR1, ansættelse på NORDJYSKE Medier, 2003-2020, før da Center for Ledelse m.fl. I en årrække freelance for Jyllands-Posten, Børsens Nyhedsmagasin m.fl. Forfatter til bøgerne ”Jeg mødte Jesus”, ”Vi mødte Jesus” og ”Gud, du er jo lige her”.


Sogneaften i Kirkehuset

Torsdag den 21. januar kl. 19.00

Sangforedrag med Rasmus Skov Borring

Oplev glæden ved fællessang akkompagneret af rytmisk klaver i et udvalg af forskellige tiders tekster og kompositioner fra Højskolesangbogen – kombineret med fortællinger om sangene. Rasmus Skov Borring inviterer indenfor i sit arbejde med formidlingen af den danske sangskat, der indeholder både velkendt og nyt materiale. Han åbner op for sit værkstedsarbejde omkring at komponere nye fællessange – bl.a. i samarbejde med digter Jens Rosendal, som han har arbejdet sammen med i syv år.

Rasmus Skov Borring (f. 1981) er pianist, komponist og foredragsholder, uddannet cand.mag. i Moderne Kultur og Kulturformidling fra KU. Han har flere albumudgivelser bag sig, bl.a. "Den danske sang 1 & 2" med instrumentale klaverfortolkninger af højskolesange, to albums fra Rosendal/Borring-samarbejdet og ”Sangen har lysning” fra 2020 med nye fællessange.

Rasmus Skov Borring modtog i 2019 N.F.S. Grundtvigs Pris for sit arbejde med at formidle fællessangstraditionen. Han er optaget af at holde den danske sangskat levende og gøre den tilgængelig for nye generationer og har gennem de seneste år været komponist bag en række nye fællessange – bl.a. tonerne til ”Gi’ os lyset tilbage”, som i 2015 landede på en tredjeplads på DR’s Top 50 over danskernes foretrukne sange.
Se mere på www.rasmusskovborring.dk


Torsdag den 4. februar kl. 19.00 i Sct. Nicolai kirke


Velkommen til Vejle Provstis gudstjeneste i forbindelse med 100 året for Genforeningen med efterfølgende foredrag ved kirkehistoriker Carsten Byrial Bach-Nielsen.

Klokkespillet i Sct. Nicolai spiller kendte sange fra genforeningstiden forud for gudstjenesten og provst Dorte Volck Paulsen vil i gudstjenesten læse højt af kilder fra genforeningstiden og tiden op til 1920. Sognepræst Maibrit Pedersen er liturg og sognepræst Ulrik Overgaard og Maria Gitz Christiansen prædiker. 

Program efter gudstjenesten:

19.45:            Stående kold forfriskning bagerst i kirken

20.00:            Foredrag ved professor i Kirkehistorie og forfatter Carsten Byrial Bach-Nielsen  

Genforeningen 1920 – kirkeligt og ideologisk

Vi taler om genforening, men i virkeligheden er der tale om, at Slesvig blev delt i 1920. Halvdelen gik til Danmark og halvdelen til Tyskland. Hvad der siden 1867 havde været preussisk administreret, skulle nu blive dansk. Den nordlige del af hertugdømmet skulle smedes ubrydeligt sammen med kongeriget Danmark. Det var en operation, der krævede omtanke, for de kirkelige forhold var ret forskellige i Tyskland og Danmark. I virkeligheden varede den kirkelige genforening mange år, og der er endnu rester tilbage af den tyske administration.
Naturligvis var glæden over afstemningen i 1920 stor, men den fandt sted på en tragisk baggrund, nemlig Verdenskrigen og ikke mindst Versaillesfreden. De nationale spændinger søgtes holdt i ave, men der var endnu stemmer, der ikke glemte det gamle had – overraskende nok blandt tidens store og fejrede digtere som Johannes Jørgensen og Valdemar Rørdam. Havde tiden op til Verdenskrigen vitterlig været så mørk, som det skildredes? Vi skal forsøge at balancere mellem de ekstreme positioner – og se frem mod den fredelige sameksistens, der blev det endelige resultat af det, der begyndte i 1920.

Herefter mulighed for spørgsmål/debat.

Kl. 21.30:  Afslutning v. provsten

Arr: Grænseforeningen Vejle Vesteregn & Vejle Provsti