Orienteringsmøde

Onsdag den 24. juni kl. 19.00 i Kirkehuset

Til efteråret skal der være menighedsrådsvalg i alle landets sogne. Denne gang efter en lidt anderledes valgform end tidligere, hvor orienterings- og opstillingsmøde blev afviklet samlet på én aften.
Nu kommer menighedsrådsvalget til at bestå af to møder. Et offentligt orienteringsmøde og en valgforsamling. På det offentlige orienteringsmøde vil menighedsrådet bl.a. orientere om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver, datoer og regler for efterårets valg.

På valgforsamlingen som afholdes tirsdag den 15. september kl. 19.00 i kirkehuset, skal der vælges 8 medlemmer til menighedsrådet, som sammen med en medarbejdervalgt repræsentant og sognepræsten, der er født medlem af menighedsrådet, vil udgøre Egtved menighedsråd fra første søndag i advent 2020 og fire år frem. På valgforsamlingen præsenteres kandidaterne; der er mulighed for debat og der gennemføres en skriftlig afstemning om de opstillede kandidater. Resultatet af afstemningen afgør, hvem der kommer til at udgøre menighedsrådet de kommende fire år. Dog er der frem til og med tirsdag den 13. oktober mulighed for at opstille yderligere lister. Hvis der indleveres yderligere lister, afholdes afstemningsvalg til menighedsrådet tirsdag den 17. november.
Hvad laver et menighedsråd? Meget forskelligt. Menighedsrådet har bl.a. ansvar for ansættelse af kirkens personale, vedligeholdelse af kirkens bygninger, ligesom det er menighedsrådet, der administrerer kirkens økonomi. Desuden planlægges foredrag, koncerter, filmaftener, forskellige sociale arrangementer og udflugter.
Arbejdet som medlem af menighedsrådet er altså både at være med til at kigge på budgetter, regnskaber, udgifter, indtægter, overslag over håndværkerudgifter og at have væsentlig indflydelse på det, som det hele drejer sig om: Liv og vækst i og omkring kirken.
I Egtved menighedsråd holder vi møde én gang om måneden i Kirkehuset. Møderne begynder kl. 19.00 og varer oftest omkring tre timer. Møderne består af en åben del og en lukket del. De åbne møder er offentlige. Hvis du gerne vil have en fornemmelse af arbejdet i menighedsrådet, eller overvejer du at stille op til menighedsrådsvalget til efteråret, er du velkommen til at deltage i et eller flere åbne menighedsrådsmøder i løbet af året. Mødeplanen findes her Du er også velkommen til at kontakte alle nuværende medlemmer af menighedsrådet for information. Kontaktoplysningerne finder du her


Syng, spis og snak i Kirkehuset


Onsdag den 23. september kl. 17.30

Vi mødes et par timer omkring fællessang og fællesspisning. Vær med til at dele glæden og værdien ved fællessang. Du er med til at bestemme, hvad der skal synges. Når vi har sunget fra Højskolesangbogen et stykke tid, snakker vi og spiser et måltid mad sammen.
 
Tilmelding senest tirsdag den 15. september til Henning Nielsen: kirkevaerge@egtvedkirke.dk / tlf. 28 60 57 72

Pris: kr. 50,00


Torsdag den 4. februar kl. 19.00 i Sct. Nicolai kirke


Velkommen til Vejle Provstis gudstjeneste i forbindelse med 100 året for Genforeningen med efterfølgende foredrag ved kirkehistoriker Carsten Byrial Bach-Nielsen.

Klokkespillet i Sct. Nicolai spiller kendte sange fra genforeningstiden forud for gudstjenesten og provst Dorte Volck Paulsen vil i gudstjenesten læse højt af kilder fra genforeningstiden og tiden op til 1920. Sognepræst Maibrit Pedersen er liturg og sognepræst Ulrik Overgaard og Maria Gitz Christiansen prædiker. 

Program efter gudstjenesten:

19.45:            Stående kold forfriskning bagerst i kirken

20.00:            Foredrag ved professor i Kirkehistorie og forfatter Carsten Byrial Bach-Nielsen  

Genforeningen 1920 – kirkeligt og ideologisk

Vi taler om genforening, men i virkeligheden er der tale om, at Slesvig blev delt i 1920. Halvdelen gik til Danmark og halvdelen til Tyskland. Hvad der siden 1867 havde været preussisk administreret, skulle nu blive dansk. Den nordlige del af hertugdømmet skulle smedes ubrydeligt sammen med kongeriget Danmark. Det var en operation, der krævede omtanke, for de kirkelige forhold var ret forskellige i Tyskland og Danmark. I virkeligheden varede den kirkelige genforening mange år, og der er endnu rester tilbage af den tyske administration.
Naturligvis var glæden over afstemningen i 1920 stor, men den fandt sted på en tragisk baggrund, nemlig Verdenskrigen og ikke mindst Versaillesfreden. De nationale spændinger søgtes holdt i ave, men der var endnu stemmer, der ikke glemte det gamle had – overraskende nok blandt tidens store og fejrede digtere som Johannes Jørgensen og Valdemar Rørdam. Havde tiden op til Verdenskrigen vitterlig været så mørk, som det skildredes? Vi skal forsøge at balancere mellem de ekstreme positioner – og se frem mod den fredelige sameksistens, der blev det endelige resultat af det, der begyndte i 1920.

Herefter mulighed for spørgsmål/debat.

Kl. 21.30:  Afslutning v. provsten

Arr: Grænseforeningen Vejle Vesteregn & Vejle Provsti