Sogneaften i Kirkehuset


Onsdag den 18. september kl. 19.00:

Om at være præst i krig ved sognepræst Heinrich Wichmann Pedersen

Baltikum, Libanon, Libyen og Kuwait. Det er alle lande, som Heinrich Wichmann Pedersen har været udsendt til. Foruden at være sognepræst i Nørup og Randbøl er Heinrich nemlig også flyverpræst i militære aktioner.

Det er indtryk og erfaringer som flyverpræst, som Heinrich Pedersen deler ud af i Kirkehuset.


Sogneaften i Kirkehuset


Torsdag den 10. oktober kl. 19.00

”Hvilke tanker og følelser er  typisk i spil hos døende , og kan troen bruges til noget i den situation?”

Ruth Østergaard Poulsen har været sygehuspræst på Aalborg Universitetshospital i 19 år.  Her har hun haft utallige samtaler med døende og deres pårørende. Foredraget vil komme omkring de temaer vi som døende oftest kredser om. Skyld, angst, protest, kærlighed, håb, sorg m.m. Hvad har troen at betyde  i den sammenhæng? Der er jo troende mennesker som et meget bange, og erklærede ateister som er trygge og rolige. Så  troen er ikke en garanti for en fredfyldt død,- men hvad kan troen så ? Her spiller bøn og ritualer en meget vigtig rolle.

Velkommen til en aften hvor vi får indblik i en  sygehuspræsts erfaringer i arbejdet med meget levende døende.


Syng, spis og snak i Kirkehuset


Onsdag den 30. oktober kl. 17.30

Et nyt tiltag hvor vi mødes et par timer omkring fællessang og fællesspisning. Vær med til at dele glæden og værdien ved fællessang. Du er med til at bestemme, hvad der skal synges. Når vi har sunget fra Højskolesangbogen et stykke tid, snakker vi og spiser et måltid mad sammen
Pris: kr. 50.00.

Tilmelding senest onsdag den 23.10 til sas@km.dk/ tlf. 75 55 13 40


Sogneaften i Kirkehuset


Onsdag den 6. november kl. 19.00

Temaaften om døden og den dødende.

Der melder sig mange spørgsmål, når livet går mod sin afslutning. Hvor går jeg hen, når jeg går bort? Hvem skal jeg tale med om døden, når det ikke er noget, vi plejer at tale om i familien? Kan jeg komme til alters? Salmer og begravelsesforløbet i kirken.

Hvordan er det at være døende på plejehjemmet? Hvordan gives kvalificeret pleje? Hvordan med de pårørende? Og hvad sker der på plejehjemmet, når døden er indtrådt?

Hvornår kan der blive begravelse? Hvilken kiste skal der vælges? Skal det være jordbegravelse eller kremering? Hvad koster det at blive begravet?

Hvem skal arve? Hvad betyder det at sidde i uskiftet bo? Skal jeg skrive testamente?

Bedemand Jesper Andersen, Advokat Claus Rasmussen, assisterende centerleder Anne Mette Lundgaard, plejecenter Hejlskov og sognepræst Stig Skat Andersen vil i løbet af aftenen komme med oplæg og forsøge at besvare ovenstående og sikkert mange andre spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med døden.


Filmaften i Kirkehuset


Torsdag den 21. november kl 19.00.

Vi skal se den prisbelønnede film: "De urørlige".

Charlotte Locht, født og opvokset i Egtved og nu sognepræst i to vestjyske landsogne, introducerer filmen.

Filmen handler om noget så jordnært som et venskab, der på uventet vis dukker op i to mænds liv. Erfaringen af den drejning, som livet kan få, når man pludselig oplever uventet venskab og fællesskab - det er lige præcis dét denne aften kommer til at handle om. Når der ved mødet med en anden, kastes et nyt lys over ens eget liv, som pludselig kan ændre synet på én selv, og ikke mindst det liv, man lever.

Efter filmen er der kaffebord og mulighed for at diskutere filmen.