Sogneindsamling


Søndag den 8. marts
om formiddagen samler Egtved Sogn igen ind ved Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling. Vi håber at kunne sende så mange frivillige indsamlere på gaden, at alle i sognet får mulighed for at give verdens mest udsatte mennesker en håndsrækning.

Årets indsamling: Klimahjælp til verdens fattigste

Dem, klimaforandringerne rammer allerhårdest. Klodens temperatur stiger, og det medfører tørke, oversvømmelser og mudderskred, der smadrer livsgrundlaget for mennesker i lande som Etiopien, Zimbabwe og Nepal. Blandt verdens fattigste er særligt kvinder udsatte. For de står typisk alene med ansvaret for landbrug og mad – områder, der er hårdt påvirket af klimaforandringerne. Massiv tørke og voldsomme oversvømmelser gør jorden næsten umulig at dyrke, og det betyder ikke bare mindre mad, men også færre penge, fordi der pludselig ikke er flere grøntsager at sælge lokalt. Samtidig tvinger tørken også unge piger til at gå længere for at hente vand. Mange må derfor droppe ud af skolen, fordi der simpelthen ikke er tid.
Pengene fra årets indsamling går til klimahjælp til verdens fattigste. Som indsamler er du med til at sikre:

  • Beplantning af træer, der hindrer erodering og giver liv og skygge
  • Diger og dæmninger, der stopper oversvømmelser
  • Sikring af huse og veje, så de kan modstå vandmasser og jordskred
  • Systemer og apps, der kan advare befolkningen før et forestående uvejr
  • Vandpumper og vandrensningsanlæg, der sikrer familier rent drikkevand
  • Nye afgrøder, der kan overleve tørke og omskiftelige vejrforhold

 Derfor lyder opfordringen fra Folkekirkens Nødhjælp: Del din søndag med verdens mest udsatte.

Enhver kan melde sig som indsamler og i øvrigt få yderligere information hos indsamlingsleder:

Niels Jørgen Nielsen, tlf. 26 84 22 30
mail: njn.020446@gmail.com


 
 

Sogneaften i Kirkehuset

Onsdag den 18. marts kl. 19.00

Tradition og fornyelse i Højskolesangbogen ved Erling Lindgren

Der er igen gået mode i at samles for at synge – og dermed er der vokset en forståelse for vigtigheden af at være sammen om noget, der er med til at definere os som en kulturbærende nation. Og når vi synger sammen, synger vi lige så gerne de nye sange som de ”gode gamle”. Netop det, at fornyelsen får lov til at læne sig op af traditionen gør, at begge parter får lov at træde i karakter i lyset af den anden, og det gør Højskolesangbogen til en helt unik sangbog. Og det er jo også en del af historien, at der i slutningen af 2020 kommer en ny udgave af bogen – hvordan kommer den til at se ud? Vi vil tage på en rundtur i denne fantastiske bog, snuse til både nyt og gammelt, give tekster og melodier et par ord med på vejen – og så vil vi naturligvis synge salmerne og sangene! Og der vil nok også dukke et par stykker op, som jeg selv har haft udfordringen og fornøjelsen at forsyne med melodi.
Erling Lindgren er uddannet fra Musikvidenskabeligt Institut, Århus Universitet, samt fra Det Jyske Musikkonservatorium i 1977. Indtil 2016 organist ved Holme, Vestervig og Lemvig kirker, og sideløbende undervisningsvirksomhed ved Århus Universitet, Testrup Højskole, Vestervig Kirkemusikskole og Nørre Nissum Seminarium. Aktiv som komponist, især af folkelige og kirkelige sange, og modtog herfor i 1995 Den Folkelige Sangs Pris og i 2018 Kristeligt Dagblads Pris. Er repræsenteret med 12 melodier i Højskolesangbogen, og er ligeledes rigt repræsenteret i en lang række nyere sang- og salmesamlinger. Derudover flere bestillingsværker, især inden for kirkemusikken.


Filmaften

Torsdag den 26. marts kl. 19.00 i Kirkehuset.

FØR FROSTEN

Det danske drama "Før frosten" udspiller sig i midten af 1800-tallet og følger bonden Jens, der står over for et svært valg. Da høsten slår fejl, må Jens finde en løsning. Familien står nemlig til at sulte i den barske vinter, og hans eneste chance for at sikre sin egen datter, Signe og hans søsters to sønners overlevelse er ved at indgå en aftale med storbonden på den nærliggende gård.
Jens' udspekulerede plan får dog store konsekvenser, og det bliver starten på hans egen moralske deroute.

Instruktør Michael Noer, der senest stod bag genindspilningen af fængselsdramaet Papillon, har selv kaldt filmen for en "western" både i stil og dens dystre tematikker.

Medvirkende: Jesper Christensen, Clara Rosager, Ghita Nørby, Elliott Crosset Hove m.fl.

Efter filmen er der kaffebord og mulighed for at diskutere filmen.


Orienteringsmøde

Tirsdag den 12. maj kl. 19.00 i Kirkehuset.

Til efteråret skal der være menighedsrådsvalg i alle landets sogne. Denne gang efter en lidt anderledes valgform end tidligere, hvor orienterings- og opstillingsmøde blev afviklet samlet på én aften.
Nu kommer menighedsrådsvalget til at bestå af to møder. Et offentligt orienteringsmøde og en valgforsamling.
På det offentlige orienteringsmøde tirsdag den 12. maj vil menighedsrådet bl.a. orientere om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver, datoer og regler for efterårets valg.

På valgforsamlingen som afholdes tirsdag den 15. september kl. 19.00 i kirkehuset, skal der vælges 8 medlemmer til menighedsrådet, som sammen med en medarbejdervalgt repræsentant og sognepræsten, der er født medlem af menighedsrådet, vil udgøre Egtved menighedsråd fra første søndag i advent 2020 og fire år frem. På valgforsamlingen præsenteres kandidaterne; der er mulighed for debat og der gennemføres en skriftlig afstemning om de opstillede kandidater. Resultatet af afstemningen afgør, hvem der kommer til at udgøre menighedsrådet de kommende fire år. Dog er der frem til og med tirsdag den 13. oktober mulighed for at opstille yderligere lister. Hvis der indleveres yderligere lister, afholdes afstemningsvalg til menighedsrådet tirsdag den 17. november.
Hvad laver et menighedsråd? Meget forskelligt. Menighedsrådet har bl.a. ansvar for ansættelse af kirkens personale, vedligeholdelse af kirkens bygninger, ligesom det er menighedsrådet, der administrerer kirkens økonomi. Desuden planlægges foredrag, koncerter, filmaftener, forskellige sociale arrangementer og udflugter.
Arbejdet som medlem af menighedsrådet er altså både at være med til at kigge på budgetter, regnskaber, udgifter, indtægter, overslag over håndværkerudgifter og at have væsentlig indflydelse på det, som det hele drejer sig om: Liv og vækst i og omkring kirken.
I Egtved menighedsråd holder vi møde én gang om måneden i Kirkehuset. Møderne begynder kl. 19.00 og varer oftest omkring tre timer. Møderne består af en åben del og en lukket del. De åbne møder er offentlige. Hvis du gerne vil have en fornemmelse af arbejdet i menighedsrådet, eller overvejer du at stille op til menighedsrådsvalget til efteråret, er du velkommen til at deltage i et eller flere åbne menighedsrådsmøder i løbet af året. Mødeplanen findes her Du er også velkommen til at kontakte alle nuværende medlemmer af menighedsrådet for information. Kontaktoplysningerne finder du her


Syng, spis og snak i Kirkehuset


Tirsdag den 19. maj kl. 17.30

 Vi mødes et par timer omkring fællessang og fællesspisning. Vær med til at dele glæden og værdien ved fællessang. Du er med til at bestemme, hvad der skal synges. Når vi har sunget fra Højskolesangbogen et stykke tid, snakker vi og spiser et måltid mad sammen.
 Pris: kr. 50.00.

Tilmelding senest tirsdag den 12. maj til Henning Nielsen: kirkevaerge@egtvedkirke.dk / tlf. 28 60 57 72


Sogneudflugt til Anker Fjord Hospice

Onsdag den 10. juni

Vi mødes på kirkens parkeringsplads kl. 17.30, og kører i bus til Anker Fjord Hospice, Hvide Sande.

Maksimum 40 deltagere.
Pris: kr. 75,00

Anker Fjords Støtteforening tilbyder rundvisninger for foreninger, interessegrupper og andre interesserede, som gerne vil se og høre om Anker Fjord Hospice. 

En rundvisning tager ca. 2 timer incl. kaffepause

Støtteforeningens mål med rundvisningerne er, at udbrede kendskabet til Anker Fjord Hospice, at fortælle om husets unikke historie og indretning, at fortælle om livet og dagligdagen som patient og pårørende på Anker Fjord Hospice på et generelt plan.

Læs mere om Anker Fjord Hospice på hjemmesiden: www.ankerfjordhospice.dk

Tilmelding senest onsdag den 3. juni til Henning Nielsen: kirkevaerge@egtvedkirke.dk / tlf. 28 60 57 72