Kirkefrokost


I sommer var en gruppe spejdere bl.a. fra Egtved til verdensjamboree i USA.

Ved en frokost i Kirkehuset søndag den 27. oktober efter gudstjenesten fortæller spejderne om oplevelserne i USA. Af hensyn til bestilling af mad er der tilmelding til frokosten til Henning Nielsen senest mandag den 21. oktober - kirkevaerge@egtvedkirke.dk / tlf. 28 60 57 72


Syng, spis og snak i Kirkehuset


Onsdag den 30. oktober kl. 17.30

Et nyt tiltag, hvor vi mødes et par timer omkring fællessang og fællesspisning. Vær med til at dele glæden og værdien ved fællessang. Du er med til at bestemme, hvad der skal synges. Når vi har sunget fra Højskolesangbogen et stykke tid, snakker vi og spiser et måltid mad sammen
Pris: kr. 50.00.

Tilmelding senest onsdag den 23. oktober til Henning Nielsen: kirkevaerge@egtvedkirke.dk / tlf. 28 60 57 72


Sogneaften i Kirkehuset


Onsdag den 6. november kl. 19.00

Temaaften om døden og den døende.

Der melder sig mange spørgsmål, når livet går mod sin afslutning. Hvor går jeg hen, når jeg går bort? Hvem skal jeg tale med om døden, når det ikke er noget, vi plejer at tale om i familien? Kan jeg komme til alters? Salmer og begravelsesforløbet i kirken.

Hvordan er det at være døende på plejehjemmet? Hvordan gives kvalificeret pleje? Hvordan med de pårørende? Og hvad sker der på plejehjemmet, når døden er indtrådt?

Hvornår kan der blive begravelse? Hvilken kiste skal der vælges? Skal det være jordbegravelse eller kremering? Hvad koster det at blive begravet?

Hvem skal arve? Hvad betyder det at sidde i uskiftet bo? Skal jeg skrive testamente?

Bedemand Jesper Andersen, Advokat Claus Rasmussen, assisterende centerleder Anne Mette Lundgaard, plejecenter Hejlskov og sognepræst Stig Skat Andersen vil i løbet af aftenen komme med oplæg og forsøge at besvare ovenstående og sikkert mange andre spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med døden.


Kirkehuset den 13. november kl. 17.45

Efter fyraftenssangen er der offentligt menighedsmøde i Kirkehuset med aftensmad.

Menighedsrådet vil redegøre for regnskab og budget, ligesom der vil blive fortalt om menighedsrådets virksomhed i det forløbne år og orienteret om den planlagte virksomhed i det kommende år.

Menighedsrådet sørger for pizza og vi håber, at mange har lyst til at høre om og debattere menighedsrådets arbejde og planer.


Filmaften i Kirkehuset


Torsdag den 21. november kl 19.00.

Vi skal se den prisbelønnede film: "De urørlige".

Charlotte Locht, født og opvokset i Egtved og nu sognepræst i to vestjyske landsogne, introducerer filmen.

Filmen handler om noget så jordnært som et venskab, der på uventet vis dukker op i to mænds liv. Erfaringen af den drejning, som livet kan få, når man pludselig oplever uventet venskab og fællesskab - det er lige præcis dét denne aften kommer til at handle om. Når der ved mødet med en anden, kastes et nyt lys over ens eget liv, som pludselig kan ændre synet på én selv, og ikke mindst det liv, man lever.

Efter filmen er der kaffebord og mulighed for at diskutere filmen.


Filmaften i Kirkehuset

Torsdag den 20. februar kl. 19.00

Vi skal se filmen ”Rundt om Schmidt”.

Efter filmen er der kaffebord og mulighed for at diskutere filmen.

Mr. Schmidt er netop gået på pension som forsikringsmand, da han pludselig mister sin hustru gennem 42 år og hans eneste datter skal giftes med et fjols. Det meste af livet er lagt bag ham og fremtidsudsigterne er begrænsede.

Schmidt begiver sig ud på en lang rejse i den nyindkøbte autocamper for at finde en mening, og for at redede sit skrantende forhold til sin datter. På rejsen deler han sine dybeste tanker med en fortrolig og lidt usædvanlig penneven, som han aldrig har mødt. ”Rundt om Schmidt” er en klog, bevægende og samtidig morsom film med Jack Nicholson i hovedrollen.


Sogneaften i Kirkehuset

Onsdag den 18. marts kl. 19.00

Tradition og fornyelse i Højskolesangbogen ved Erling Lindgren

Der er igen gået mode i at samles for at synge – og dermed er der vokset en forståelse for vigtigheden af at være sammen om noget, der er med til at definere os som en kulturbærende nation. Og når vi synger sammen, synger vi lige så gerne de nye sange som de ”gode gamle”. Netop det, at fornyelsen får lov til at læne sig op af traditionen gør, at begge parter får lov at træde i karakter i lyset af den anden, og det gør Højskolesangbogen til en helt unik sangbog. Og det er jo også en del af historien, at der i slutningen af 2020 kommer en ny udgave af bogen – hvordan kommer den til at se ud? Vi vil tage på en rundtur i denne fantastiske bog, snuse til både nyt og gammelt, give tekster og melodier et par ord med på vejen – og så vil vi naturligvis synge salmerne og sangene! Og der vil nok også dukke et par stykker op, som jeg selv har haft udfordringen og fornøjelsen at forsyne med melodi.
Erling Lindgren er uddannet fra Musikvidenskabeligt Institut, Århus Universitet, samt fra Det Jyske Musikkonservatorium i 1977. Indtil 2016 organist ved Holme, Vestervig og Lemvig kirker, og sideløbende undervisningsvirksomhed ved Århus Universitet, Testrup Højskole, Vestervig Kirkemusikskole og Nørre Nissum Seminarium. Aktiv som komponist, især af folkelige og kirkelige sange, og modtog herfor i 1995 Den Folkelige Sangs Pris og i 2018 Kristeligt Dagblads Pris. Er repræsenteret med 12 melodier i Højskolesangbogen, og er ligeledes rigt repræsenteret i en lang række nyere sang- og salmesamlinger. Derudover flere bestillingsværker, især inden for kirkemusikken.