GUDSTJENESTEKALENDER

23. sept.                               kl. 10.00                           17. s. e. trin.

25. sept.                               kl. 17.00                            Børnefamiliegudstjeneste

30. sept.                               kl. 10.00                           18. s. e. trin.    Høstgudstjeneste

  7. okt.                                 kl. 10.00                             19. s. e. trin.

14. okt.                                kl. 10.30                            20. s. e. trin.        Anne Kobberø

21. okt.                                 kl.  9.00                             21. s. e. trin.        Anne Kobberø

23. okt.                                 kl. 17.00                            Børnefamiliegudstjeneste

28. okt.                                 kl. 10.00                            22. s. e. trin.

  4. nov.                                 kl. 14.00                           Alle helgens dag

11. nov.                                kl. 10.00                            24. s. e. trin.       

18. nov.                                kl.  9.00                             25. s. e. trin.       NN

20. nov.                                kl. 17.00                             Børnefamiliesang og musik

25. nov.                                kl. 10.00                            Sidste søndag i kirkeåret

  2. dec.                                 kl. 10.00                           1. søn. i advent

  9. dec.                                 kl. 10.00                           2. søn. i advent    NN

16. dec.                                 kl. 16.00                           3. søn. i advent    Musikgudstj.

23. dec.                                 ingen

24. dec.                                 kl. 10.30                            Juleaften

24. dec.                                 kl. 13.30                           Juleaften

24. dec.                                 kl. 15.00                           Juleaften

25. dec.                                 kl. 10.00                           Juledag

26. dec.                                 ingen                                  (Øster Starup kirke)

30. dec.                                 kl. 10.00                           Julesøndag          NN        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIRKEBILEN KØRER IKKE LÆNGERE

Den hidtidige ordning med kirkebilen, som har kunnet bestilles til gudstjenester og andre arrangementer er ophørt pr. 1. maj 2018. Taxifirmaet har ikke længere de fornødne ressourcer til rådighed.

Menighedsrådet arbejder i øjeblikket på at finde alternative muligheder, blandt andet om der er en række personer i sognet, som vil stille sig til rådighed i en samkørselsordning – altså personer, man ville kunne kontakte telefonisk, for at blive bragt til og fra gudstjenesten og andre arrangementer i kirken og i Kirkehuset.

Hvis man vil tilbyde sig i samkørselsordningen – altså lægge bil til engang imellem – og være med på en liste over frivillige, som brugere af en sådan ordning vil kunne henvende sig til, bedes man kontakte menighedsrådets formand, Hans Peter Jørgensen på tlf. 40 81 23 32