GUDSTJENESTEKALENDER

20. maj                                  kl. 10.00                           Pinsedag

21. maj                                  kl. 11.00                           2. pinsedag           Skyttehushaven

27. maj                                  kl. 10.00                           Trinitatis søndag

 3. juni                                    kl. 9.00                               1. s. e. trin.

10. juni                                  kl. 10.30                            2. s. e. trin. 

17. juni                                   kl.  9.00                             3. s. e. trin.           Katrine Papsø

24. juni                                   kl. 10.00                            4. s. e. trin.

 1. juli                                      kl. 10.30                            5. s. e. trin.           Katrine Papsø

  8. juli                                     kl. 9.00                               6. s. e. trin.           Katrine Papsø

15. juli                                     kl. 10.00                           7. s. e. trin.

22. juli                                     kl. 10.30                           8. s. e. trin.

29. juli                                      kl. 10.30                          9. s. e. trin.

 5. aug.                                     kl.  9.00                            10. s. e. trin.

12. aug.                                    kl. 10.30                          11. s. e. trin.         Katrine Papsø

19. aug.                                    kl. 9.00                             12. s. e. trin.         Katrine Papsø

26. aug.                                    kl. 10.00                           13. s. e. trin.        Katrine Papsø

 2. sept.                                    kl. 10.00                           14. s. e. trin.

 9. sept.                                    kl. 10.00                           15. s. e. trin.         Katrine Papsø

16. sept.                                   kl. 9.00                             16. s. e. trin.

23. sept.                                   kl. 10.00                           17. s. e. trin.

30. sept.                                   kl. 10.00                           18. s. e. trin.    Høstgudstjeneste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIRKEBILEN KØRER IKKE LÆNGERE

Den hidtidige ordning med kirkebilen, som har kunnet bestilles til gudstjenester og andre arrangementer er ophørt pr. 1. maj 2018. Taxifirmaet har ikke længere de fornødne ressourcer til rådighed.

Menighedsrådet arbejder i øjeblikket på at finde alternative muligheder, blandt andet om der er en række personer i sognet, som vil stille sig til rådighed i en samkørselsordning – altså personer, man ville kunne kontakte telefonisk, for at blive bragt til og fra gudstjenesten og andre arrangementer i kirken og i Kirkehuset.

Hvis man vil tilbyde sig i samkørselsordningen – altså lægge bil til engang imellem – og være med på en liste over frivillige, som brugere af en sådan ordning vil kunne henvende sig til, bedes man kontakte menighedsrådets formand, Hans Peter Jørgensen på tlf. 40 81 23 32