GUDSTJENESTEKALENDER

21. juli                                      kl. 9.00                                 5. s. e. tr.

28. juli                                      kl. 10.00                               6. s. e. tr.

 4. aug.                                     kl. 10.30                               7. s. e. tr.          Buelund

11. aug.                                    kl.  9.00                                8. s. e. tr.          Buelund

18. aug.                                    kl. 10.30                              9. s. e. tr.          Buelund

25. aug.                                     kl. 19.00                             10. s. e. tr.        Buelund

1. sept.                                      kl.  9.00                               11. s. e. tr.

8. sept.                                      kl. 10.30                              12. s. e. tr.       Buelund

15. sept.                                   kl. 10.00                              13. s . e. tr.

22. sept.                                    kl. 10.00                             14. s. e. tr.

29. sept.                                    kl. 10.00                             15. s. e. tr.       Høstgudstjeneste

6. okt.                                         kl. 10.30                             16. s. e. tr.

13. okt.                                       kl.  9.00                              17. s. e. tr.       Buelund

20. okt.                                       kl. 10.30                             18. s. e. tr.      Buelund

22. okt.                                       kl. 17.00                             Børnegudstj./fællesspisning

27. okt.                                       kl. 10.00                             19. s. e. tr.     Kirkefrokost

2. nov.                                        kl. 10.30                              Dåbsgudstjeneste

3. nov.                                        kl. 14.00                               Alle helgens dag

10. nov.                                     kl. 10.30                               21. s. e. tr.      Buelund

17. nov.                                      kl. 9.00                                 22. s. e. tr.

24. nov.                                     kl. 10.00                               23. s. e. tr.

1. dec.                                        kl. 10.00                                1.s. i advent

8. dec.                                        kl. 10.30                                 2. s. i advent    Buelund

15. dec.                                     kl. 16.00                                 3. s. i advent

22. dec.                                     kl. 10.00                                 4. s. i advent

24. dec.                                     kl. 10.30                                 Juleaften

24. dec.                                     kl. 13.30                                 Juleaften

24. dec.                                     kl. 15.00                                 Juleaften

25. dec.                                     kl. 10.00                                 Juledag

26. dec.                                     kl. 10.30                                 I ØSTER STARUP KIRKE

1. jan.                                         kl. 14.00                                 Nytårsdag