GUDSTJENESTENS LITURGI

Højmesse i Egtved kirke 

Klokkeringning
Præludium
Indgangsbøn
1.salme
Hilsen
Kollekt
GT-læsning
2.salme
Epistellæsning
Trosbekendelsen - synges!
3.salme Evangelielæsning
Prædiken
4.salme
Nadver - Der anvendes nadverbøn B - herunder 5.salme: DDS 439 v.1 
6.salme
Kollekt
Velsignelse
7.salme 
Udgangsbøn 
Postludium 


Højmesse med dåb i Egtved kirke

Klokkeringning
Præludium *)
Indgangsbøn
1.salme
Hilsen
Kollekt
GT-læsning
2.salme (Dåbssalme)
Dåb
3.salme (Dåbssalme)
Epistellæsning
4.salme
Evangelielæsning
Prædiken
5.salme
Nadver – Der anvendes nadverbøn B – herunder 6.salme: DDS 439 v.1
7.salme
Kollekt
Velsignelse
8.salme
Udgangsbøn
Postludium

 

*) Under præludiet fører kirkesangeren dåbsfamilien fra våbenhuset ind i kirken.


KIRKEBILEN KØRER IKKE LÆNGERE

Den hidtidige ordning med kirkebilen, som har kunnet bestilles til gudstjenester og andre arrangementer er ophørt pr. 1. maj 2018. Taxifirmaet har ikke længere de fornødne ressourcer til rådighed.

Menighedsrådet arbejder i øjeblikket på at finde alternative muligheder, blandt andet om der er en række personer i sognet, som vil stille sig til rådighed i en samkørselsordning – altså personer, man ville kunne kontakte telefonisk, for at blive bragt til og fra gudstjenesten og andre arrangementer i kirken og i Kirkehuset.

Hvis man vil tilbyde sig i samkørselsordningen – altså lægge bil til engang imellem – og være med på en liste over frivillige, som brugere af en sådan ordning vil kunne henvende sig til, bedes man kontakte menighedsrådets formand, Hans Peter Jørgensen på tlf. 40 81 23 32