Fødsel 

En fødsel, der har fundet sted på sygehuset, anmeldes digitalt fra sygehuset til sognepræstens kontor. 

Ved hjemmefødsel skal forældrene anmelde fødslen til sognepræstens kontor. 

Er forældrene ikke gift, men ønsker at have fælles forældremyndighed, skal der indgives en Omsorgs- og Ansvarserklæring senest 14 dage efter barnets fødsel. Erklæringen indsendes digitalt på Borger.dk: kortlink.dk/borger/wfeb


Dåb  

Forældrene kontakter sognepræstens kontor, og aftaler tidspunkt for dåben.

I forbindelse med dåben skal der bruges følgende oplysninger:

 

Barnets navn.

 

Hvem, der skal bære barnet ved dåben: mor/far eller én af fadderne.

Der skal vælges mindst to og højst fem faddere. En fadder skal selv være døbt med den kristne dåb, i folkekirken eller i et andet kristent trossamfund, men behøver ikke at være medlem af folkekirken.
Minimumsalderen for en fadder er den sædvanlige konfirmationsalder dvs. 13-14 år.

Forud for dåben mødes forældre og præst til en dåbssamtale.

___________________ 

Navngivning 

Ønsker man at navngive sit barn, sker dette digitalt på Borger.dk: kortlink.dk/borger/wfe7


Vielse

Bryllupsdatoen aftales med sognepræsten. Det anbefales, at der træffes aftale om vielse mindst 4 måneder før vielsen. Før vielsen skal der udfyldes en ægteskabserklæring, som rekvireres på Borger.dk: kortlink.dk/borger/wfdz Herefter udsteder kommunen en prøvelsesattest, som sendes til parrets e-boks. Prøvelsesattesten skal afleveres til kirkekontoret senest 14 dage før vielsen.
Da vielsen har juridisk gyldighed, skal der være to vidner til stede. Vidnernes navne og adresser sendes til kordegnen.
Evt. navneændring i forbindelse med vielse er gebyrfri, se under "Navneændring".


Kirkelig velsignelse

 

Et ægtepar, som er borgerligt viet, kan i kirken få en kirkelig velsignelse af ægteskabet.

Der træffes aftale med sognepræsten angående dato for velsignelsen, og der afholdes derefter samtale mellem ægteparret og præsten. Ægteparrets vielsesattest fremvises.


Navneændring

De fleste navneændringer foretages digitalt på Borger.dk:kortlink.dk/borger/wfez 

Gebyr for navneændringer er kr.500,00. (Der betales ikke gebyr for navneændring i forbindelse med vielse, hvis ægteparret opnår en form for navnelighed. Der kan søges om gebyrfri navneændring i op til tre måneder efter vielsen.)

Navneændring for børn:

Ønskes navneændring for et barn under 12 år, skal der ifølge reglerne oplyses om barnets holdning til navneændringen, hvorfor barnet kan indkaldes til en samtale.

Ansøges der om navneændring for børn mellem 12 og 15 år skal barnet selv medunderskrive ansøgningen. Da man først kan få NemID, når man fylder 15 år, kan ansøgning om navneændring for børn mellem 12 og 15 år kun foretages på papirblanket. Blanketten udskrives fra borger.dk eller fås ved henvendelse i præsteboligen på telefon  75 55 13 40 eller mail sas@km.dk  Kvittering for betaling skal sammen med den udfyldte blanket afleveres på kirkekontoret.

Navneændring af et barn mellem 15 og 17 år foretages digitalt, men barnet skal samtykke via digital signatur med NemID


Medlemskab

 

Ønskes indmeldelse i Folkekirken, kontaktes sognets præst.

Ønskes udmeldelse af Folkekirken, sendes brev eller mail til præsten med datering og underskrift.

Ønskes sognebåndsløsning, kontaktes sognets præst.


Attester

Attester udskrives ikke længere automatisk medmindre der er tale om dåb eller vielse i folkekirken. Får du brug for en personattest, fødsels- og dåbsattest til dig selv eller dit barn under 18 år, kan du bestille den digitalt: kortlink.dk/borger/wfu6

Du kan vælge enten at modtage din attest som digital post (e-Boks), attesten er digitalt signeret, eller at få den sendt til din folkeregisteradresse, såfremt du bor i Danmark.

Du kan også henvende dig personligt til kirkekontoret.

Ved henvendelse på kirkekontoret skal forevises gyldig billedlegitimation.

Det er gratis at få udstedt en ny attest. 


Dødsfald

Ved dødsfald henvender de pårørende sig ofte først til en bedemand, som formidler kontakt til præsten. Herefter anmelder pårørende eller bedemanden dødsfaldet via www.borger.dk under punktet Sundhed og sygdom.


Gravsted

Kontakt:

Kirkegårdskontoret,

Fyrre Alle 2,

6040 Egtved

Tlf. 75 55 23 17

E-mail: egtvedkgd@mail.dk