Attester

Har du brug for en ny attest? 

Attester udskrives ikke længere automatisk medmindre der er tale om dåb eller vielse i folkekirken. Får du brug for en personattest, fødsels- og dåbsattest til dig selv eller dit barn under 18 år, kan du bestille den digitalt: https://www.borger.dk/familie-og-boern/Navne-og-navneaendring/Attester

Du kan vælge enten at modtage din attest som digital post (e-Boks), attesten er digitalt signeret, eller at få den sendt til din folkeregisteradresse, såfremt du bor i Danmark.

Du kan også henvende dig personligt til kirkekontoret.

Ved henvendelse på kirkekontoret skal forevises gyldig billedlegitimation.

Det er gratis at få udstedt en ny attest.