Fødsel

 

En fødsel, der har fundet sted på sygehuset, anmeldes direkte fra sygehuset til sognepræstens kontor. 

Ved hjemmefødsel skal forældrene anmelde fødslen til sognepræstens kontor. 

Er forældrene ikke gift, men ønsker at have fælles forældremyndighed, skal der indgives en Omsorgs- og Ansvarserklæring senest 14 dage efter barnets fødsel. Erklæringen indsendes digitalt via www.borger.dk