Vielse

 

Bryllupsdato samt aftale om samtale om vielsen, aftales med sognepræsten.
Forud for vielsen skal der udfyldes en ægteskabserklæring, som rekvireres på www.borger.dk under punktet Familie og børn, og der udstedes derefter en prøvelsesattest. Prøvelsesattesten er gyldig i fire måneder. De fleste kommuner sender prøvelsesattesten direkte til præsten, mens nogle sender den til brudeparret. Modtager brudeparret prøvelsesattesten, skal den videresendes med posten til kordegnen.

Da vielsen har juridisk gyldighed, skal der være to vidner til stede. Vidnernes navne og adresser sendes til kordegnen.

Evt. navneændring i forbindelse med vielse er gebyrfri, se under "Navneændring".

Det anbefales, at der træffes aftale om vielse mindst 4 måneder før vielsen.