KIRKEGÅRDSKONTORET


Egtved Kirkegårdskontor
Fyrre Allé 2,
6040 Egtved

Kirkegårdsleder Orla Pedersen
Telefon: 75 55 23 17
E-mail: kirkegaardskontor@egtvedkirke.dk

KAPEL

Kirkegårdslederen, eller i hans fravær en af de øvrige medarbejdere på kirkegården, er udstyret med en vagttelefon, så det er muligt at få en kiste bragt i kapel på Egtved kirkegård alle årets dage.
Ring på 75 55 23 17

KIRKEGÅRDSTAKSTER

Kirkegårdstaksterne for Egtved kirkegård kan ses her.

VEDTÆGTER FOR EGTVED KIRKEGÅRD

Læs om regler og retningslinier for Egtved Kirkegård her.

BESKRIVELSE AF EGTVED KIRKEGÅRD

Enhver, der bor i Egtved sogn, har ret til at få gravplads udlagt på Egtved kirkegård for sig og sin familie. Også udensogns boende kan få gravplads efter aftale. Der kan ikke træffes aftale om et bestemt gravsted, før det skal bruges.
Hvert gravsted består af én eller flere gravpladser.
Fredningstiden er 25 år for kistebegravelser og 10 år for urnebegravelser.


Egtved Kirkegård består af en ældre og en nyere afdeling. I den ældre afdeling er gravstederne anlagt i dobbeltrækker, øst- og vestvendte. Hvert enkelt gravsted er indhegnet med hække.
I den nyere afdeling er der flere gravstedstyper at vælge imellem. Her er alle gravsteder østvendte.


Gravsteder
Man kan vælge en gravplads følgende steder på kirkegården:
 
Afdeling A-L. Kirkegårdens ældre afdeling
Arealet er udlagt til almindelige gravsteder til kistebegravelser, dog kan der i alle gravstederne nedsættes urner.
Som led i kirkegårdsplanlægningen ønsker menighedsrådet på sigt at frilægge en del af den gamle afdeling, som ligger nord for kirken (se kort i højre spalte). Der vil derfor ikke ske ibrugtagning at tomme gravsteder i denne del. Kontakt venligst kirkegårdslederen for nærmere oplysninger.

Afdeling l, ll og lll osv. Kirkegårdens nyere afdeling
Alle gange er udlagt i græs.
Gravpladserne har almindelig størrelse 3 x 1,5 meter. Den østlige del af gravstedet indgår i den græsbelagte gang.
Den øvrige del af gravstedet kan anlægges med beplantning eller ligge i græs i et med gangen.
Mellem de enkelte gravsteder plantes der hække, som kirkegårdens personale planter, klipper og vedligeholder.

Rosenlunden
Gravgård med kistegrave i græs.

Gravstederne ligger i græs, kun afgrænset af ryghække.

Gravsten kan anbringes foran rosenhækken. Derudover må der ikke fortages nogen beplantning.

Skovbundsgrave
Skovafdelingen er udlagt til urner.

Området er udlagt uden egentlige stier,
og gravstederne dækkes af skovbundsplanter.

Her må anbringes egetræskors eller gravsten i natursten.
Gravstederne har en størrelse på 2 x 2 meter.

Urnegård Syd
Gravgård med unavngivne urnebegravelser.

Denne gravgård ligger helt i plæne uden nogen
form for angivelse af begravelsessted.

Urnerne nedsættes i rækkefølge.

Der er plantet rødtjørn på arealet.

Urnegård Nord
Gravgård med navngivne urnegrave.

Urnegravene er 2 x 2 meter.

Heraf kan 1 m2 i et af hjørnerne anlægges med gravsten
og beplantning, eller der kan lægges gravsten i græsset.

Gravstederne er uden ryg- og sidehække.

Tjørnelunden
Gravgård med kistebegravelser i plæne.

Gravstederne, som normalt er dobbeltgrave på 3 x 3 meter,
ligger helt i plæne uden ryghæk eller sidehække.

Gravsten anbringes liggende som plade i plæne.

Den vestlige del af Tjørneluden er udlagt til unavngivne kistebegravelser.
Denne gravgård ligger helt i plæne uden nogen form for angivelse af begravelsessted. Kisterne nedsættes i rækkefølge.
Arealet er beplantet med rødtjørn.

Lynghaven
Området udlægges med stier i græs,
og gravstederne dækkes med lyngplanter.

Her må udelukkende anbringes gravminder af naturformede sten.

Gravpladserne udlægges i 3 x 1,5 meter.

 

KIRKEGÅRDSKORT

FRILÆGNING

Se kort over frilægningsområde her.

KIRKEGÅRDENS AFDELINGER

Gammel afdeling
Rosenlunden
Skovbundsgrave
Søndre urnegård
Nordre urnegård
Tjørnelunden
Lynghaven