VEDTÆGTER

Lokalerne er beregnet til at være ramme om konfirmandundervisning og konfirmandforældremøder samt møder, studiekredse og lignende, som arrangeres af præsten eller menighedsrådet.
Kirkens organist kan anvende lokalerne til øvelokale for kirkens kor.
Herudover kan lokalerne anvendes til kirkeligt, kulturelt og folkeoplysende arbejde, der bygger på folkekirkens grundlag, samt udstillingsarrangementer (uden direkte salg), når dette tidsmæssigt kan indpasses i husets almindelige anvendelse.
Huset kan desuden udlejes til mindesamvær efter begravelser fra Egtved Kirke, samt afholdelse af sammenkomster ved mærkedage for kirkens faste personale.
Fortløbende arrangementer for en sæson kan i særlige tilfælde aftales, men har præsten eller menighedsrådet selv brug for lokalerne, må man ved aftalens indgåelse være indstillet på at tilpasse sit arrangement.
Lokalerne kan ikke benyttes til private fester.
Kirkevej 41 hører under Egtved Menighedsråd, som er ansvarlig for driften.
Ledelse:
Den daglige drift af huset varetages af kirkegårdslederen, som fører tilsyn med huset og dets omgivelser og sørger for rengøring, alm. vedligehold og klargøring til møder og arrangementer.
Henvendelse om leje af huset sker til kirkegårdskontoret.
Ønsker eller evt. klager, der vedrører husets drift eller brug, rettes til menighedsrådet gennem kirkegårdslederen.

 

KIRKEHUSETS HISTORIE

I sommeren 1994 erhvervede Egtved Kirke ejendommen Kirkevej 41  (beliggende lige over for kirken).  Huset havde tilhørt Egtvedborgeren Ester Nielsen, som netop var død.
Huset er bygget omkring 1870 og både udvendigt og indvendigt havde huset på mange måder bevaret sin karakter fra den tid, det blev bygget.
Efter en gennemgribende istandsættelse under vejledning af nationalmuseets bygningskyndige, blev "Kirkehuset" indviet i november 1997.
Udvendigt fremstår huset såvel som haven fortsat som et minde om en længst svunden tid i Egtved.
Indvendigt rummer Kirkehuset et mindre lokale samt et stort, lyst mødelokale med plads til ca. 60 personer samt dertil nødvendige rum, og er ramme om konfirmandundervisning, korsang, sognemøder og andre kirkelige, kulturelle og folkeoplysende arrangementer, der bygger på folkekirkens grundlag.


 

UDLEJNING

Henvendelse om benyttelse af Kirkehuset skal ske til kirkegårdskontoret på telefon 7555 2317.

Lejeprisen udgør kr. 800,-.
Ved lån af lokalerne skal nøgle afhentes på mødedagen på kirkegårdskontoret og afleveres samme sted senest dagen efter.
Ethvert arrangement skal have en voksen ansvarlig leder, der sørger for forsvarlig afvikling.
Efter brug skal lokaler og køkken forlades opryddede og med inventaret på plads. Det gælder også opvask samt rengøring af kaffemaskine.
Rygning er ikke tilladt i Kirkehuset, men kan ske udendørs.
Efter arrangementets afslutning skal lyset slukkes, vinduer og ydre døre lukkes og låses.
Skader på inventar m.v. kan kræves erstattet over for den ansvarlige leder.
Evt. skader meddeles kirkegårdskontoret.
Menighedsrådet påtager sig intet ansvar for hvad der hænger i garderoben.
Benyttelse af Av-udstyr (projektor, dvd-afspiller, mikrofon- og teleslyngeanlæg) kan kun ske efter forudgående aftale.
Brug af søm, tegnestifter, og tape til ophængning må ikke finde sted. Levende lys SKAL anbringes i stager.