Du er her: 

Kirkehuset


Kirkehuset er sognehuset i Egtved. Her finder al kirkelig mødeaktivitet sted, ligesom Kirkehuset danner rammen for undervisning af konfirmander og minikonfirmander. Her er også korsang, musikalsk legestue, filmaftener og ind imellem mindre koncerter. Kirkehuset udlejes desuden til mindesamvær efter begravelser fra Egtved kirke. 

Kirkehusets historie

I sommeren 1994 erhvervede Egtved menighedsråd ejendommen Kirkevej 41. Huset havde tilhørt Egtvedborgeren Ester Nielsen, som netop var død. Huset er opført omkring 1870 og både udvendigt og indvendigt havde huset på mange måder bevaret sin karakter fra den tid, det blev bygget.

Efter en gennemgribende istandsættelse og restaurering ved arkitektfirmaet ” Birch og Svenning A/S” (nu Linjen A/S), Horsens, indviedes huset 3 år senere som sognehus. I en periode husede Kirkehuset også lokalhistorisk arkiv, som siden er flytte til Roberthus.

Udvendigt fremstår huset fortsat som et minde om en længst svunden tid i Egtved. Indvendigt rummer Kirkehuset et mindre lokale samt et stort, lyst mødelokale med plads til ca. 60 personer samt toilet og køkken.

I 2019 udvides og ombygges Kirkehuset betragteligt. I den oprindelige have etableres en hel ny bygning, som sammenbygges med det nuværende Kirkehus. Den nye bygning indeholder mødelokale med plads til 140 personer, stort køkken samt toiletter og garderobe. Ombygningen og udvidelsen varetages også denne gang af arkitektfirmaet Linjen A/S. 

Kirkehusets administration

Den daglige drift af huset varetages af kirkegårdslederen, som fører tilsyn med huset og dets omgivelser og sørger for rengøring, alm. vedligehold og klargøring til møder og arrangementer.

Ønsker eller evt. klager, der vedrører husets drift eller brug, rettes til menighedsrådet gennem kirkegårdslederen. 

Leje af Kirkehuset

Henvendelse om leje af huset sker til kirkegårdskontoret – tlf. 75 55 23 17.
Lejeprisen udgør kr. 800,-.
Ved lån af lokalerne skal nøgle afhentes på mødedagen på kirkegårdskontoret og afleveres samme sted senest dagen efter.
Ethvert arrangement skal have en voksen ansvarlig leder, der sørger for forsvarlig afvikling.
Efter brug skal lokaler og køkken forlades opryddede og med inventaret på plads. Det gælder også opvask samt rengøring af kaffemaskine.
Rygning er ikke tilladt i Kirkehuset.
Efter arrangementets afslutning skal lyset slukkes, vinduer og ydre døre lukkes og låses.
Skader på inventar m.v. kan kræves erstattet over for den ansvarlige leder.
Evt. skader meddeles kirkegårdskontoret.
Menighedsrådet påtager sig intet ansvar for hvad der hænger i garderoben.

Vedtægter for Kirkehuset

Lokalerne er beregnet til at være ramme om konfirmandundervisning og konfirmandforældremøder samt møder, studiekredse og lignende, som arrangeres af præsten eller menighedsrådet. Kirkens organist kan anvende lokalerne til øvelokale for kirkens kor. Herudover kan lokalerne anvendes til kirkeligt, kulturelt og folkeoplysende arbejde, der bygger på folkekirkens grundlag, samt udstillingsarrangementer (uden direkte salg), når dette tidsmæssigt kan indpasses i husets almindelige anvendelse. Huset kan desuden udlejes til mindesamvær efter begravelser fra Egtved Kirke, samt afholdelse af sammenkomster ved mærkedage for kirkens faste personale. Fortløbende arrangementer for en sæson kan i særlige tilfælde aftales, men har præsten eller menighedsrådet selv brug for lokalerne, må man ved aftalens indgåelse være indstillet på at tilpasse sit arrangement. Lokalerne kan ikke benyttes til private fester. Kirkevej 41 hører under Egtved Menighedsråd, som er ansvarlig for driften.


Arbejdet med den nye tilbygning kan følges herunder


Få et indtryk af den nye tilbygning her.