Egtved menighedsråd pr. 1. søndag i advent 2020


Vi har haft menighedsrådsvalg i Egtved Sogn og det nye menighedsråds medlemmer er:

Lars Mogensen
Dorte Schnegelsberg Skov
Bodil Dalgas Rønshof
Hans Peter Jørgensen
Henning Maretty Nielsen
Jan Skov Johansen
Else Lillelund Lund
Arne Gade

----

Stedfortrædere:

Susanne Lund Thomsen
Niels Peder Hjerrild Møller
Jeppe Christoffersen


Egtved Menighedsråd

Formand
Hans Peter Jørgensen
Tingvej 1, 6040 Egtved
40 81 23 32
formand@egtvedkirke.dk

Næstformand
Anna Marie Bruun Larsen
Kirkevej 51, 6040 Egtved
22 66 70 55
naestformand@egtvedkirke.dk

Kirkeværge
Henning Maretty Nielsen
Rosenhaven 25, 6040 Egtved
28 60 57 72
kirkevaerge@egtvedkirke.dk

Kasserer
Lars Mogensen
Egtvedvej 84, 6040 Egtved
20 91 99 20
kasserer@egtvedkirke.dk

Aktivitetsudvalgsformand
Bente Just
Ørvigvej 5, 6040 Egtved
29 82 97 96
aktivitetsudvalg@egtvedkirke.dk

Personalekontaktperson
Kjeld Vestergaard
Frydsvej 26, 6040 Egtved
29 27 73 50
personalekontakt@egtvedkirke.dk

Sekretær
Else Lillelund Lund
Ørvigvej 19, 6040 Egtved
20 83 95 55
sekretaer@egtvedkirke.dk

Menigt medlem
Arne Gade
Aftensang 35 B, 6040 Egtved
51 41 90 53
arne-gade@egtvedkirke.dk

Sognepræst
Stig Skat Andersen
Tværvej 4, 6040 Egtved
75 55 13 40
ssa@km.dk

Medarbejderrepræsentant
Orla Pedersen
Fyrre Allé 2, 6040 Egtved
75 55 23 17
medarbejderrep@egtvedkirke.dk

Udvalg

Kirkegårdsudvalg

Bente Just
Arne Gade
Kjeld Vestergaard
Hans Peter Jørgensen
Stig Skat Andersen

Præstegårdsudvalg

Bente Just
Arne Gade
Kjeld Vestergaard
Else Lillelund Lund
Hans Peter Jørgensen

Aktivitetsudvalg

Bente Just
Arne Gade
Else Lillelund Lund
Henning Maretty Nielsen
Stig Skat Andersen
Oluf Nyborg
Sanne Sommer

Fælles kordegn

Menighedsrådene i Egtved, Ødsted, Jerlev, Højen og Øster Starup sogne har indgået en samarbejdsaftale om fælles kordegnefunktion.

Se aftalen her