Egtved menighedsråd pr. 1. søndag i advent 2020


Vi har haft menighedsrådsvalg i Egtved Sogn og det nye menighedsråds medlemmer er:

Lars Mogensen

Dorte Schnegelsberg Skov

Bodil Dalgas Rønshof

Hans Peter Jørgensen

Henning Maretty Nielsen

Jan Skov Johansen

Else Lillelund Lund

Arne Gade
----

Stedfortrædere:

Susanne Lund Thomsen

Niels Peder Hjerrild Møller

Jeppe Christoffersen

Afstemningsvalg

 

Der kan udløses afstemningsvalg ved at indgive en kandidatliste senest den 13/10-2020 kl. 23.59.

Kandidatlisten skal indleveres hos formanden for valgbestyrelsen, Anna Marie Bruun Larsen, Kirkevej 51, 6040 Egtved, 2266 7055, bedst ml. kl. 17 og 19, eller hos Henning Maretty Nielsen, Rosenhaven 25, 6040 Egtved, 2860 5772, bedst ml. kl. 17 og 19.

Der skal vælges 8 medlemmer. Kandidatlisten skal underskrives af 8 stillere.

Valgperioden er 4 år.

Kandidatlisten skal udfyldes på den officielle blanket fra Kirkeministeriet. Blanketten kan afhentes hos formanden for valgbestyrelsen.

Valgbestyrelsen


Egtved Menighedsråd

Formand
Hans Peter Jørgensen
Tingvej 1, 6040 Egtved
40 81 23 32
formand@egtvedkirke.dk

Næstformand
Anna Marie Bruun Larsen
Kirkevej 51, 6040 Egtved
22 66 70 55
naestformand@egtvedkirke.dk

Kirkeværge
Henning Maretty Nielsen
Rosenhaven 25, 6040 Egtved
28 60 57 72
kirkevaerge@egtvedkirke.dk

Kasserer
Lars Mogensen
Egtvedvej 84, 6040 Egtved
20 91 99 20
kasserer@egtvedkirke.dk

Aktivitetsudvalgsformand
Bente Just
Ørvigvej 5, 6040 Egtved
29 82 97 96
aktivitetsudvalg@egtvedkirke.dk

Personalekontaktperson
Kjeld Vestergaard
Frydsvej 26, 6040 Egtved
29 27 73 50
personalekontakt@egtvedkirke.dk

Sekretær
Else Lillelund Lund
Ørvigvej 19, 6040 Egtved
20 83 95 55
sekretaer@egtvedkirke.dk

Menigt medlem
Arne Gade
Aftensang 35 B, 6040 Egtved
51 41 90 53
arne-gade@egtvedkirke.dk

Sognepræst
Stig Skat Andersen
Tværvej 4, 6040 Egtved
75 55 13 40
ssa@km.dk

Medarbejderrepræsentant
Orla Pedersen
Fyrre Allé 2, 6040 Egtved
75 55 23 17
medarbejderrep@egtvedkirke.dk

Udvalg

Kirkegårdsudvalg

Bente Just
Arne Gade
Kjeld Vestergaard
Hans Peter Jørgensen
Stig Skat Andersen

Præstegårdsudvalg

Bente Just
Arne Gade
Kjeld Vestergaard
Else Lillelund Lund
Hans Peter Jørgensen

Aktivitetsudvalg

Bente Just
Arne Gade
Else Lillelund Lund
Henning Maretty Nielsen
Stig Skat Andersen
Anna Kathrine Pedersen
Sanne Sommer
Oluf Nyborg

Fælles kordegn

Menighedsrådene i Egtved, Ødsted, Jerlev, Højen og Øster Starup sogne har indgået en samarbejdsaftale om fælles kordegnefunktion.

Se aftalen her