Menighedsrådsmøder


Der afholdes møde på rullende dage: tirsdage, onsdage, torsdage.
Menighedsrådsmøderne er offentlige (dog ikke lukkede møder), og
afholdes i Kirkehuset. Mødestart kl. 19.00.

Mødedatoerne i 2020 er følgende:

  Tirsdag den 2. juni
Onsdag den 12. august
Onsdag den 9. september
Tirsdag den 6. oktober
Tirsdag den 3. november
Onsdag den 3. december

Mødereferaterne kan læses her

Dagsorden

 

JUNI 2020