Menighedsrådsmøder


Der afholdes møde på rullende dage: tirsdage, onsdage, torsdage.
Menighedsrådsmøderne er offentlige (dog ikke lukkede møder), og
afholdes i Kirkehuset.                 
Mødestart kl. 19.00.

Efterårets mødedatoer er følgende:

Tirsdag den 3. december

Mødereferaterne kan læses her

Dagsorden