Menighedsrådsmøder


Der afholdes møde på rullende dage: tirsdage, onsdage, torsdage.
Menighedsrådsmøderne er offentlige (dog ikke lukkede møder), og
afholdes i Kirkehuset. Mødestart kl. 19.00.

Mødedatoerne i 2020 er følgende:

Onsdag den 9. september
Tirsdag den 6. oktober
Tirsdag den 3. november
Onsdag den 3. december

Mødereferaterne kan læses her

Dagsorden